Time kommune har rehabilitert parken og torget ved Mølledammen på Bryne. Sentralt i anlegget ligger elven Kongo, og Mølledammen med et vannareal på ca. 7 daa. 

Tilknytningen til vannet er en viktig del av prosjektet. For å knytte omkringliggende arealer til vannet – og legge til rette for opplevelser knyttet til vannet – er det prosjektert en rekke trapper, brygger, terrasser og en ny gangbro.

Anlegget inkluderer Fritz Røeds skulpturpark. Skulpturene er integrert i planene for nytt parkanlegg. Langs langsidene av vannet er det sitteplasser og en lekeplass med skulpturelle lekefunksjoner. I den østlige enden av vannet er det eksisterende torget blitt oppgradert til å bli mer funksjonelt og attraktivt, for opphold og bruk.

Belysning er en viktig del av prosjektet. Hele området har effektbelysning i trapper, vannanlegg og på utvalgte rekkverk i parken. Utarbeidelse av 3D-modell og film vært et viktig redskap for å for å få fram helheten i parken og vise beslutningstakere hvordan Mølledammen kom til å se ut.

English summary
The public park and town square in the city center of Bryne has been rehabilitated. A small lake has a central location. The connection to the water has been an important part of the project. Stairs, bridges, terraces and promenades along the lake have been built.

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Bryne, Rogaland

Oppdragsgiver: Time kommune v/Ole Bjørn Maråk

Byggeår: 2018

Prosjektperiode: 2016–2018

Areal/størrelse: 15,8 daa

Kostnad inkl. MVA: 25 mill. kr

Prosjektansvarlig: Margrét Backman

Landskapsarkitekt: Norconsult Norge AS, Stavanger

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingunn Bergheim Landsnes

Rådgivere/konsulenter: Norconsult (RIB, VVA og 3D visualisering) og Halvor Næss Belysningsdesigner AS

Entreprenør: Bjelland AS

Annet: Foto: Norconsult AS

Norconsult Norge AS, Stavanger

  • Mølledammen Bryne 1
  • Mølledammen Bryne 3
  • Mølledammen Bryne 4

Liknende prosjekter