Marinen er et sentralt parkanlegg i Trondheim som ligger langs Nidelva, sør for Nidarosdomen og Erkebispegården. Parken har blitt rehabilitert for å å tilby flere aktiviteter og bli et mer attraktivt sted å oppholde seg, og ble gjenåpnet 21.10.2022.

En ny, bred trapp i lys Larvikitt styrker forbindelsen mellom Trondheim sentrum/Ytre Kongsgård og parken. Olavskilden har vært et pilegrimsmål siden middelalderen og har fått ny utforming. Leke- og aktivitetsområdet er utvidet, med nytt innhold, og det er anlagt en treningspark her. En buldrestein er utformet av kunstner og klatrer Jens Munk Clemmensen. Parken har fått nytt toalett, bedre belysning, nye benker og sittegrupper. Overvannsledninger er utskiftet. 

Det var krav om utslippsfri byggeplass, og dette ble gjennomført med 97 %. I utformingen, blant annet ved materialvalg og fargebruk, er det lagt vekt på hensyn til det kulturhistoriske miljøet som parken er en del av. I byggefasen ble tiltakene overvåket av Riksantikvaren og NIKU. Det er utarbeidet tiltaksplan på grunn av forurensning i grunnen. Vi håper fornyelsen av et sentralt rekreasjonsareal vil bli tatt godt imot av Trondheims befolkning og alle som besøker byen!  

---
Marinen is a central park in Trondheim located along the river Nidelva south of Nidaros Cathedral and the Archbishop’s Palace. The park has been rehabilitated. A new, wide staircase in light Larvikite strengthens the connection between Trondheim city center / Ytre Kongsgård and the park at Marinen. The fount “Olavskilden” has been a place of pilgrimage since the Middle Ages and has been redesigned. The play and activity area has been expanded. A fitness park has been built and a bouldering stone has been designed by artist and climber Jens Munk Clemmensen. The park has a new toilet, better lighting, new benches, and seating areas. Stormwater pipes have been replaced. The requirements for zero-emission construction site have been carried out by 97 %. The choice of materials and use of colours are considering the cultural-historical environment of which the park is a part. 
 

Prosjektfakta

Kategori: Parker, byrom, gater, torg

Beliggenhet: Trondheim, Trøndelag

Oppdragsgiver: Trondheim kommune, Kommunalteknikk avd. Byrom og grønnstruktur v/prosjektleder Jorunn Munkeby og byggeleder Carolina Berg Hansen

Byggeår: 2022

Prosjektperiode: 2018–2022

Areal/størrelse: 23 daa

Kostnad inkl. MVA: 37,7 mill. kr

Prosjektansvarlig: Sigrid Vasseljen MNLA

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Trondheim

Ansvarlig landskapsarkitekt: Sigrid Vasseljen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Brit Solveig Johnsen MNLA, Lars Danielsson, Siv Kjærem MNLA, Vigdis S. Rishaug, Roy A. Hesjedal og Gry Ellen Ringstad MNLA

Rådgivere/konsulenter: AsplanViak (VA/RIB/RIE/Miljøgeologi)

Entreprenør: Søbstad AS

Anleggsgartner: Søbstad AS

Kunstner: Jens Munk Clemmensen

Arkitekt: Robert Moe, AsplanViak

Samarbeidspartnere: Riksantikvaren, NIKU, Danfo

Idé/initiativtaker: Trondheim kommune

Finansieringskilde/sponsor: Trondheim kommune, Miljødirektoratet (klimasatsmidler)

Asplan Viak AS, Trondheim

  • 01 Marinen
  • 02 Marinen
  • 03 Marinen
  • 04 Marinen
  • 05 Marinen

Liknende prosjekter