Den bratte plassen knytter Fredensborgveien trinnfritt til Akersgata. Høydeforskjellen er en utfordring for universell utforming, men har dannet grunnlag for en slynget gangvei som forserer plassen med et fall på maks 1:15, samt hvilereposer.

Gangveien er blitt en vesentlig forutsetning for plassen, og det er derfor lagt vekt på en skulpturell utforming som kan prege området positivt. Rampens form sentreres foran trappeløpet på Deichmanske bibliotek og tar opp retningen fra sikt-aksen i Keysers gate. Langs gangveien hektes på parkanlegg og gode møteplasser i en fingerflettet form. Gangveiens kropp - flater og underliggende støttemurer - er utført i betong. De granittdekkede mindre plassrommene hviler på forstøtningmurer utført i corténstål. 

Sammen med plener og beplantning fremstår plassen i en gjennomgående varm tone. Plenene bidrar til en rolig ramme rundt Trefoldighetskirkens hovedskip. Plenflatene kan brukes som soleplen. To store trær er omhyggelig bevart gjennom byggefasen. Sammen med masseplantinger av blomstrende stauder skapes en frodig og vakker effekt gjennom sesongen.

Prosjektfakta

Kategori: Institusjonsanlegg, universell utforming

Beliggenhet: Akersgata, Oslo

Oppdragsgiver: Höegh Eiendom AS

Byggeår: 2009

Prosjektperiode: 2006-2009

Areal/størrelse: 2,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 11,3 mill. kr.

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS v/Johan Østengen MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Ingrid Sætre, Kathrine Strøm Brattli, Kari Bergo, alle MNLA og Christoph Köpers

Entreprenør: BundeBygg AS

Anleggsgartner: Skaaret Landskap AS

Underleverandører: Ryddeservice (stålarbeider)

Arkitekt: MAP Arkitekter AS

Finansieringskilde/sponsor: Høegh Eiendom AS, bidrag fra EBY, Oslo kommune

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • schandorffsplass-5
  • schandorffsplass-1
  • schandorffsplass-4
  • schandorffsplass-7
  • schandorffsplass-3
  • schandorffsplass-2

Liknende prosjekter