Ny Snarøyvei er den nye hovedveien på Fornebu. Den er trukket inn fra strandlinjen og frigjør arealene langs strandsonen til rekreasjonsformål.

Firefeltsveien er utformet med doble alléer med parklind, for å underbygge preget av en boulevard. Viktige siktakser er ivaretatt, og rester av opprinnelig terreng og vegetasjon er beholdt for å gi stedsidentitet og et godt visuelt inntrykk. En sedimentasjonsdam, som fanger opp overvann fra veien, danner et blikkfang i området. Dammen ligger som et smykke i hovedgrøntdraget som vil gå fra Lysakerfjorden forbi Telenor frem til Sentralparken i hjertet av det nye Fornebu. Dammen ligger omgitt av frodige grønne gressbakker og har sittekanter langs den ene siden. Dette blir et møtested i det nye landskapet som er skapt langs veien.

Prosjektfakta

Kategori: Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Beliggenhet: Bærum kommune, Akershus

Oppdragsgiver: Statsbygg Infrastruktur Fornebu (IFBU)

Byggeår: 2001 - 2002

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Entreprenør: AF Spesialprosjekt AS

Anleggsgartner: Truls Hartvig anleggsgartnermester

Underleverandører: Østfold Betongsag

Bjørbekk & Lindheim AS

  • snaroyvei02
  • snaroyvei03

Liknende prosjekter