Støydempende materialer og beplanting som fanger både støv og støy, må til når barn og unge med hang til klatring og kult på hjul får ny skatepark i trafikkbelastet strøk på Kolbotn.

Unge skatere, BMX-syklister, inlinere og klatrere i Oppegård har lenge hatt behov for et sentralt anlegg for sine aktiviteter. «Juletretomta» på Kolbotn er sentrumsnær og lett tilgjengelig for ungdommer fra hele kommunen. Stedets unge har selv vært med på å velge tomta, der den ligger klemt mellom svært trafikkbelastede veier. Underveis i arbeidet med parken er stedets egnethet, både i forhold til egenstøy i anlegget, støyforurensning til boligene rundt og utslipp fra biltrafikken vurdert. Avbøtende tiltak har vært å senke og skjerme anlegget, beholde en kolle og forsterke vegetasjonsmassen rundt parken. Materialvalget gir ikke bare mer støysvak park, men letter også stellet av aktivitetsflatene.

Skatearenaen er designet av en av Norges mest erfarne på området, Fritjof C. Krogvold, mangeårig skater og skateparkdesigner. Han har tegnet tilsvarende arenaer i mange norske byer. Anlegget byr på elementer for både erfarne og nybegynnere. Alle former for hjulakrobatikk får sine utfordringer i parken.

 

Prosjektfakta

Kategori: Idrettsanlegg, sport, fritid

Beliggenhet: Oppegård, Akershus

Oppdragsgiver: Oppegård kommune

Byggeår: 2014

Prosjektperiode: 2010-2014

Areal/størrelse: 2,5 daa

Kostnad inkl. MVA: 20 mill. kr

Prosjektansvarlig: bar bakke

Landskapsarkitekt: bar bakke landskapsarkitekter as

Ansvarlig landskapsarkitekt: bar bakke

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): bar bakke

Rådgivere/konsulenter: SkateLogic v/Fritjof C. Krogvold

Entreprenør: Park & Anlegg AS

Anleggsgartner: Park & Anlegg AS

Underleverandører: Betongpark AS

Arkitekt: BA-arkitekter AS

Prosjektgruppe: RIB Haug & Blom-Bakke AS, RIV Union Consult Boro VVS og Miljø AS, RIE Foyn Consult AS, RIA Brekke & Strand AS

bar bakke landskapsarkitekter as

  • Aktivitetsparken-_Amin_Olve_Klungseth_Ullah-(1)-copy
  • aktivitetsparken--buldring-(2)
  • aktivitetsparken--(4)

Liknende prosjekter