Svarttjern er en liten innsjø i et av Oslos tettest befolkede boligområder i Groruddalen. Prosjektets formål har vært å skape et badetjern med tilhørende park for beboere i nærområdet.

Grepet består i en slak terrassering av terrenget ned mot tjernet. Terrasseringen gir store plenflater til soling, grilling, lek og annet opphold. Parken har to sandstrender og flere trebrygger. En handicaprampe fører ned i vannet. Praktiske funksjoner som sykkelparkering, sitte- og grillplasser og toalettbygg er integrert i parken. Det inngår også en lekeplass i områdets nordøstre hjørne. En viktig premiss for valg av materialer og møblering har vært at det må tåle en betydelig grad av hærverk. Svarttjernparken har etter utbygging fått et estetisk, vakkert og brukervennlig løft som styrker beboernes eierforhold til parkområdet. Universell utforming er gjennomført i anlegget.

Prosjektfakta

Kategori: Friluftsområder, turvei, vannkant

Beliggenhet: Groruddalen, Oslo kommune

Oppdragsgiver: Oslo kommune v/Bydel Grorud

Byggeår: 2008-2009

Areal/størrelse: 14 300 m2 (inkl. tjernet)

Landskapsarkitekt: AFRY Ark Studio

Ansvarlig landskapsarkitekt: Selberg Arkitektkontor AS (tidligere Reinertsen landskap)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Anne Drøyli (Reinertsen landskap), Jorun Espetvedt, Anne Kristin Udgaard, Anna-Karin Olsson, og Mons Dahl, alle MNLA

Anleggsgartner: Braathen Landskapsentreprenør AS

AFRY Ark Studio

  • svarttjernparken-2
  • svarttjernparken-3
  • svarttjernparken-4
  • svarttjernparken-5
  • svarttjernparken-6

Liknende prosjekter