Klimanøytral bydel Brøset er et bydelsprosjekt initiert av Trondheim kommune. Prosjektet inngår i det nasjonale programmet Framtidens byer. Prosjektets ambisiøse klimamål er å utvikle en bydel hvor CO2-utslippet reduseres til en tredel av dagens nivå.

Konkurransen var organisert som et parallelloppdrag, med stor vekt på åpne prosesser og dialog mellom deltakerne. Prosjektgruppens konsept fokuserte på tett, lav boligbebyggelse – med selvbygging som hovedprinsipp. Robuste kontorenheter produserer solenergi som lagres termisk under terreng. Ravinedalen og almenningene byr på mulighet for aktiviteter som svømming, fiske, sauna, grill, trimløype og hobbydyrking, samt områder for tilbaketrekning og kontemplasjon. Sykkelveger er prioritert. Et attraktivt sentrum har skole, kulturskole, barnehage, omsorgssenter og matmarked. Konsentrerte sentrumsfunksjoner gjør at det skal være enkelt å velge en bærekraftig livsstil.

Prosjektfakta

Kategori: Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Beliggenhet: Trondheim

Oppdragsgiver: Trondheim kommune

Prosjektperiode: 2010-2011

Areal/størrelse: 325 da

Prosjektansvarlig: VERTE landskap - arkitektur AS, Code arkitekter AS, Kan Energi AS og Framtiden i våre hender (prosjektgruppe)

Landskapsarkitekt: VERTE landskap - arkitektur AS

VERTE landskap–arkitektur AS

Liknende prosjekter