Du er her: Forsiden Aktuelt Høringer Høring SVV: Veg- og gateutforming, håndbok N100

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Høring SVV: Veg- og gateutforming - håndbok N100 (frist 15.03.17)

15.02.2017 | admin

Statens vegvesen, Vegdirektoratet har sendt utkast til nye veg- og gatenormaler på høring. Frist: 15.03.2017

Ny håndbok N100 Veg- og gateutforming. Referanse: 16-142136-23.
Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2013. Se www.vegvesen.no/høringer 

Lenke til høringsbrevethøringsutgaven, skjema for punktvise endringsforslag, adressater

NLAs høringsuttalelse vil bli lagt ut på artikkelen.

Ønsker du å delta i arbeidet med NLAs høringsuttalelse, send epost til NLA v/ marit.hovi@landskapsarkitektur.no 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape