Du er her: Forsiden Artikler FAGUS vinterkonferanse 2020 - Insekter og grønne områder

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Mona Vestli

FAGUS vinterkonferanse 2020 - Insekter og grønne områder

20.12.2019 | MV

Fagus følger opp pollinatorstrategien og setter insektene på dagsordenen på vinterkonferansen 12. februar 2020.

FAGUS har satt sammen et variert og spennende program for dagen - som skal belyse alle sider ved insektvennlig planlegging og utføring. Blant foredragsholderne er:

Christian Steel, SABIMA
Insekter og arealer, hva betyr utviklingen for oss som samfunn?

Anders Nohre-Walldèn, Grønn Byggallianse
Hva kan byutvikling i dag gjøre for arealutnyttelse og insekter?

Ole Lima, Klingsheim Planteskole
Hvordan møter norske planteprodusenter ønsket om pollinatorvennlig beplantning?

Per Johan Salberg, Miljødirektoratet.
Nasjonal pollinatorstrategi, hva betyr den for oss som utgjør bransjen?

Mari Frydenlund Grimstad, Moss kommune:
Humlevennlige Moss- hvordan kommunen tilrettelegger for pollinerende insekter.

Maja Dineh Sørheim, Ski Kommune:
Hvordan sikre insektenes grønne infrastruktur i kommunal planlegging?

FB_1200x1200px_Teaser_2020

Påmelding på denne lenken

Det er et begrenset antall plasser, så disse vil fylles fort opp

Sted:Miljødirektoratet Oslo, Helsfyr Adresse: Grensesvingen 7, 0661 OSLO

Last ned programmet som pdf

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape