Du er her: Forsiden Artikler 2007-2018 2018 Program og nettside lansert for #Miljøhovedstaden

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt
Foto: Clare Keogh/Europakommisjonen

Program og nettside lansert for #Miljøhovedstaden

27.09.2018 | MV

EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad i 2019. Dette betyr at Oslo er en av Europas mest ambisiøse og handlekraftige byer innen miljø og klima, og har tatt på seg ledertrøyen i den grønne omstillingen.

Det er i Oslo det skjer i 2019

Ved å kåre Oslo til europeisk miljøhovedstad, har EU gitt byen en viktig oppgave også internasjonalt: Vi skal være rollemodeller for andre byer. Det er byene som står for de største utslippene og forårsaker størst press på ressurser og miljø. Derfor må byer vokse smart.

Oslo er liten nok til å teste ut nye, grønne løsninger, men samtidig stor nok til at våre løsninger kan oppskaleres til større byer. I 2019 skal hele verden inviteres til Oslo – for å tenke høyt om framtida. Sammen skal vi skape trygge, inkluderende og grønne byer.

4. januar 2019 åpner miljøhovedstadsåret offisielt. NLA er partner i #Miljøhovedstaden og vårt arrangement COMMON GROUND 18. - 20. september er inne på Miljøhovedstadens offisielle program.

Se hele programmet for Miljøhovedstadsåret 2019.

Se også artikkel fra Kick-offet i Rådhuset 22. mars

 

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape