Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

123
  
Foto: Arianna Forcella

«Into the Landscape» - internasjonal workshop ved Seljordsvatnet

Landskapsarkitekt: Feste Sør AS, Porsgrunn

År: 2009

Foto: Østengen & Bergo AS

Aktivitetspark Prestegardslandet

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Foto: Cecilie Kure

Badeplass Mosseveien 211-213

Landskapsarkitekt: Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cecilie Kure MNLA, Anne Kari Hetterud MNLA

År: 2005

Foto: Anne K. Irgens

Ballastbryggen friluftsområde

Landskapsarkitekt: Norconsult AS, Bergen

År: 2013

Foto: Multiconsult AS

Barnas naturrom

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen

År: 2014

Foto: Gullik Gulliksen AS

Batteristranda promenade

Landskapsarkitekt: Gullik Gulliksen AS, Sandefjord

År: 1. juni 2009

Foto: Linda Sannerød

Bjørndalsdammene

Landskapsarkitekt: Rambøll, Fredrikstad

År: 2010

Foto: Matthias Herzog

Brattøra friområde

Landskapsarkitekt: SLA Oslo AS

År: 2014

Foto: Bratt skråning langs vannet er gjort tilgjengelig.

Bygdøy kyststi, Oscarshall - Frognerkilen

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

År: 2016

Foto: Arild Solberg. Fugleperspektiv med utsikt utover Geirangerfjorden.

Dalsnibba utkikkspunkt

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

År: 2016

Foto: Kari Bentdal

Elvepromenaden i Brumunddal

Landskapsarkitekt: Rambøll, Lillehammer

År: 2013

Foto: Sygni Aasrseth

Fjellstuetrappene, Ålesund

Landskapsarkitekt: Nordplan AS - avd Ålesund

År: 2015

Foto: Leif-Dan Birkemoe

Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Foto: Helge Norberg

Fådpassasjen, Lysakerelva

Landskapsarkitekt: COWI AS, Oslo

År: 2010

Foto:

Gåboka

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA

Foto: Merete Gunnes

Haukåsvassdraget

Landskapsarkitekt: Arkitektgruppen CUBUS as

Foto: Rambøl, Oslo

Henrik Sørensens vei 

Landskapsarkitekt: Rambøll, Oslo

År: 2016

Foto: Multiconsult AS

Hølaløkka

Landskapsarkitekt: Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)

År: 2004

Foto: Jo Gaute Fornes

Håhammeren bro og turveg

Landskapsarkitekt: Multiconsult Region Sør, Sandnes

År: 2016

Foto: Mette Wormdal, Multiconsult

Ilabekken

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Region Midt

År: 2005-2008

Foto: Telemark Arbeiderblad: Jomfruland og Stråholmen.

Jomfruland nasjonalpark

Landskapsarkitekt: Asplan Viak AS, Skien

Foto: LANDSKAPSFABRIKKEN AS

Klimapark 2469

Landskapsarkitekt: Landskapsfabrikken AS

År: 2013, etappe 1

Foto: Dag Ånnevik

Koigen

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim AS

Foto: Ingebjørg Garnes, Inger Hageberg, Bergen og Omland Friluftsråd

Krohnegården turvei

Landskapsarkitekt: Multiconsult, Bergen

År: 2008-2009, trebrygge 2010

Foto: John E. Berg. Situasjon etter.

Kroksand - Skjærhalden

Landskapsarkitekt: LA Berg & Dyring AS

År: 2013

123

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape