Finn din landskapsarkitekt

Vis prosjektene som liste | med bilder

ProsjektnavnLandskapsarkitektÅr
Adkomstplass til Vitensenteret VILVITE Smedsvig landskapsarkitekter AS 2007
Ahus - Akershus Universitetssykehus Bjørbekk & Lindheim AS, SCHØNHERR LANDSKAB K/S Første byggetrinn nov. 2008. Endelig ferdig 2012
Blindern videregående skole LANDSKAPERIET AS 2014
Eikertun helsehus LANDSKAPERIET AS 2016
Gerhard Gransvei Norconsult AS, Bergen
Gullhella omsorgsboliger Norconsult AS, Sandvika 2013-2015
Gyllenborg skole Asplan Viak AS, Tromsø 2015
Halden fengsel Asplan Viak AS, Bergen Juni 2007 / Oktober 2009
Haugsåsen aldershjem Riss Landskap AS 2005
Kleppestø ungdomsskole - utvidelse og rehabilitering Fortunen Arkitektur as 2014
Krohnstad distriktspsykiatriske senter Smedsvig landskapsarkitekter AS 2013
Kvernaland omsorgssenter, byggetrinn 1 Asplan Viak AS, Stavanger 2015
Lyngbøtunet bo- og servicesenter Norconsult AS, Bergen 2008
Norsk Folkemuseum Bjørbekk & Lindheim AS 2005-2007
Olav Kyrres plass Asplan Viak AS, Trondheim 2013
Opprusting av Østre Nesttunveg Arkitektgruppen CUBUS as 2005
Samisk videregående skole LANDSKAPERIET AS
Sansehage Eikholt Laukli Landskap 2005
Sansehage og park ved Hammerfest pleie- og omsorgssenter Steinsvik Arkitektkontor AS 2013-2015
Schandorffs plass Østengen & Bergo AS, Oslo 2009
Smidsrød helsehus Asplan Viak AS, Tønsberg 2013
Sonjatun bo- og omsorgsenter Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as) 2003
St. Olavs Hospital Asplan Viak AS, Trondheim 2006 - 2014
St. Olavs Hospital Asplan Viak AS, Trondheim
St. Olavs Hospital Laboratoriesenteret Asplan Viak AS, Trondheim 2005
Straitunet omsorgssenter Multiconsult Region Sør, Kristiansand 2007/2008
Sykehusparken, St. Olavs Hospital Asplan Viak AS, Trondheim 2007
Tempe sykehjem og omsorgsboliger Asplan Viak AS, Trondheim 2001-2003
Universitetets botaniske hage, Milde Olav Tveitnes 1996 -
Vinderen bo- og servicesenter Bjørbekk & Lindheim AS 2000-2002
Zion sykeheim Løvetanna Landskap as 2005
Østsiden sykehjem Rambøll, Fredrikstad Uteanlegg: 2015-2016

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape