Du er her: Forsiden NLA Ny org. 2013 KU-møter

Norske landskapsarkitekters forening (NLA) er fagorganisasjonen for norske landskapsarkitekter med godkjent utdanning.

Les mer om faget og folkene

Finn din landskapsarkitekt

Kalender

  Meld deg på nyhetsbrevet
   

  NLA Kontaktutvalgsmøte

  03.07.2015 | admin

  Kontaktutvalgsmøtet er nedfelt i NLAs vedtekter pkt. 4. KU-møtet holdes i forbindelse med NLAs høstkonferanse eller tilsvarende fagarrangement.

  Kontaktutvalgsmøtet 2015: se innkalling til møtet 17.10.15.

  Kontaktutvalgsmøte høst 2014
  flyttet til januar: Høsten 2014 ble det ikke tid til møte. KU ble holdt 30.01.2015 i Josefines gate 34, for å få lokalavdelingsledernes syn på samarbeidet om ny, felles arkitektorganisasjon.
  Invitasjon til KU-møte 30.1.2015

  NLA i framtiden
  Oppsummering av samhandlingsmøte 10.12.2014

  Referat fra Kontaktutvalgsmøtet 2013 (Prosessverksted om Norges Akitekter)

  Referat fra kontaktutvalgsmøtet 2012

  ---
  NLAs vedtekter pkt 4: KONTAKTUTVALG
  4.1 Kontaktutvalget består av en representant for hver av foreningens lokalavdelinger. Representanten bør være lokalavdelingens leder.
  4.2 Kontaktutvalget har en rådgivende funksjon i forhold til styret.
  4.3 Saker som sendes ut fra styret, skal behandles i lokalavdelingene. Resultatet av lokalavdelingens behandling legges fram i kontaktutvalget.
  4.4 Kontaktutvalget bør møtes en gang pr år i tillegg til årsmøtet.
  4.5 Foreningen dekker reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltakelse i kontaktutvalget. 


  NLAs vedtekter, Normalvedtekter for lokalavdelinger og NLAs etiske regler
  NLAs konkurranseregler med instruks for juryer

  Norske landskapsarkitekters forening

  Josefines gate 34
  0351 Oslo
  tlf: +47 23 33 24 60
  epost: post@landskapsarkitektur.no
  Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
  Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape