Du er her: Forsiden Prosjekter Kategorier
Finn din landskapsarkitekt
ProsjektnavnLandskapsarkitekt

Arealplaner, regulering, konsekvensutredninger, stedsanalyser

Anbefalinger for byrom i Oslo S-området Bjørbekk & Lindheim AS
Askerdammen Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Barcode, passasjene B11-C og B-11 E Grindaker AS
Boligområde Midtfjell - områdeplan Rambøll, Stavanger
Buvikfjæra rassikring tegn_3 AS, Trondheim
Byromsutredning Jessheim Sundt & Thomassen AS
Byutvikling Lillehammer nord - forstudie Rambøll, Lillehammer
Cold Climate and Territory VERTE landskap - arkitektur AS
Fritidsboliger Nautøyene, detaljregulering  Selberg Arkitekter AS
Gjøvik bioenergi Feste Kapp AS
Grønn skidestinasjon Arkitektgruppen CUBUS as
Havneparken Sandnes indre havn Asplan Viak AS, Stavanger
Hjerkinn skytefelt Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
Holtet stasjonsområde Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Høvik stasjon Norconsult AS, Sandvika
Høvringen landskapsanalyse Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
IKEA Varehus, Bergen Arkitektkontoret ABO A/S
Jåttå Øst Asplan Viak AS, Stavanger
Klosterøya Feste Sør AS, Porsgrunn
Konsekvensutredning Mongstad - Kollsnes Riss Landskap AS
Kviteseid i framtida Feste Sør AS, Porsgrunn
Landskaps- og kulturanalyse Ekeberg Asplan Viak AS, Sandvika
Landskapsanalyse - Fjell kommune Aurland Naturverkstad AS
Landskapsanalyse Granavollen - St.Petri Landskapsfabrikken AS
Landskapsanalyse Skarholmen Sweco Norge AS, Bergen
Landskapsanalyse øya Rota med tilhøyrande øygruppe Nordplan AS, Førde
Landskapsplan Jåttåvågen II COWI AS, Oslo
Landskapsplan Korterødkilen Sundt & Thomassen AS
Landskapsplan Stavanger sør Multiconsult Region Sør, Sandnes
Lerkendal studentby, Landskapsplan Asplan Viak AS, Trondheim
Lillomarka arena Hjellnes Consult AS
Lørenskog miljøby Sweco Norge AS, Oslo
Miljøgate på Linderud, Oslo - forprosjekt Sweco Norge AS, Oslo
Mulighetsstudie Eikelandsosen Asplan Viak AS, Bergen
Mulighetsstudie Groruddalen Rambøll, Oslo
Nordhavnen Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Pilotstudie. Al Shamya Redevelopment STUDIO hp AS
Primhovda sør Sundt & Thomassen AS
Reguleringsplan for Bruholmsjordet, Brekstad  Selberg Arkitekter AS
Reguleringsplan for Evjudalen Asplan Viak AS, Skien
Reguleringsplan Klosterøya Asplan Viak AS, Skien
Rådhusparken Lillestrøm  LINK arkitektur AS
SIC TRANSIT Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
Sikring av kvikkleiresone langs lågen, Larvik Asplan Viak AS, Tønsberg
Stadkjensle og landskapsanalyse Ornes Aurland Naturverkstad AS
Stedsutvikling Myrvoll stasjon LANDSKAPERIET AS
Telmarkskanalen - analyser i kanallandskapet Feste Sør AS, Porsgrunn
Toke Brygge Feste Sør AS, Porsgrunn
Turistveg Jæren, verdi- og sårbarhetsanalyse Bjørbekk & Lindheim AS
Ullbergparken lokalsenter - mulighetsstudie Fortunen Arkitektur as
Vakre vegers pris 2016: Carl Berners plass, hedrende omtale Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Verdiformidling - Rendalstunet Aurland Naturverkstad AS
Verket, Moss Asplan Viak AS, Sandvika
Visjon Sandsli 2011 Sweco Norge AS, Bergen

Boligområder, hyttefelt

Asheimtunet boligområde Norconsult AS, Stavanger
Bassengtomta, Nedre Elvehavn Agraff Arkitektur AS
Boligområde Haga Vest - detaljregulering Rambøll, Stavanger
Boligområde Rena sør Norconsult AS, Hamar
Boligområde Ulset vest Arkitektgruppen CUBUS as
Boligområdet Rundeskogen Norconsult AS, Stavanger
Dreieskiva boligområde Kværnerbyen Asplan Viak AS, Sandvika
Ekeberg-Lier - utvikling av boligområde TAG landskap, Bergen
Elvehavn Brygge Agraff Arkitektur AS
Elvesiden borettslag Sundt & Thomassen AS
Fossbekk Brygge Multiconsult Region Sør, Kristiansand
Førstehjemsboliger i Ulsholtveien 31, Furuset Dronninga Landskap AS
Garthafjorden hytteområde Asplan Viak AS, Arendal
Georgernes Verft Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
Gårdsrom Sørenga Landskapsfabrikken AS
Hinna Pluss boligområde Multiconsult Region Sør, Sandnes
Klosterenga økologiboliger Grindaker AS
Lervig Brygge Pluss Rambøll, Stavanger
Marienfryd boligområde bar bakke landskapsarkitekter as
Marienlyst Park Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Måken sameie Smedsvig landskapsarkitekter AS
Nedre Singsakerslette studentby Løvetanna Landskap as
Nordre Jarlsberg brygge COWI AS, Oslo
Pilestredet Park Bjørbekk & Lindheim AS
Pilestredet Park Asplan Viak AS, Sandvika
Rolfsbukta boligområde Bjørbekk & Lindheim AS
Rolfsbukta på Fornebu Bjørbekk & Lindheim AS
Saga senter Grindaker AS
Sagparken Harestua Hjellnes Consult AS
Secret Garden Rambøll, Kristiansand
Sjølyststranda byområde Grindaker AS
Strandpromenaden - Kristiansand Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Sørenga D1B-5 bar bakke landskapsarkitekter as
Ullevål tårns park Dronninga Landskap AS
Vadmyra Borettslag Forum Arkitekter AS
Vestparken Grindaker AS
Åstadryggen boligområde Sundt & Thomassen AS

Byplanlegging, byutvikling, by- og tettstedsforming

Brøset - klimanøytral bydel for folk flest COWI AS, Trondheim
Bydel Strømsø Norconsult AS, Trondheim
Byromsanalyser Oslo sentrum Sundt & Thomassen AS
Festningsavenyen, Kongsvinger Rambøll, Lillehammer, Dronninga Landskap AS, IN'BY AS
Gulskogen Nord KDP – transformasjon til blågrønn bydel Asplan Viak AS, Ås, Asplan Viak AS, Sandvika, Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Holmen, Risør Østengen & Bergo AS, Risør
Horten indre havn Asplan Viak AS, Tønsberg
Kanalpiren, Jåttåvågen Gullik Gulliksen AS, Sandefjord, Gullik Gulliksen AS, Oslo
Klimanøytral bydel Brøset VERTE landskap - arkitektur AS
Klimanøytral bydel på Brøset Asplan Viak AS, Trondheim
Klimanøytral utvikling av Furuset COWI AS, Oslo
Knutepunkt for Intercity-forbindelsen Sandbukta-Moss-Såstad Rambøll, Oslo
Kompaktbyen Kongsberg Dronninga Landskap AS
Lyngenløftet - park og gangbro i Lyngen sentrum Arkitektgruppen CUBUS as
Lyngseidet Arkitektgruppen CUBUS as
Lærdalsøyri Feste Sør AS, Porsgrunn
Midt i verden / Midt i Nuuk Asplan Viak AS, Sandvika, Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Midtbyen, Porsgrunn Feste Sør AS, Porsgrunn
Mikado, Hovden sentrum Dark Arkitekter AS
Mulighetsstudie Skånevik Asplan Viak AS, Bergen
Mulighetsstudie Vestby 2000 Pir II Arkitekter AS
Mulighetsstudie Vestre Havn Rambøll, Kristiansand
Møllebyen og Henrich Gerners gate LA Berg & Dyring AS
Møregaten gatetun Arkitektgruppen CUBUS as
Nytt Regjeringskvartal, parallelloppdrag Gullik Gulliksen AS, Oslo
Overordnet landskapsplan Madla Revheim Rambøll, Stavanger
Parallelloppdrag Hønefoss sentrum Rambøll, Drammen
Plansmie Tangen Norconsult AS, Hamar
Regional planlegging i Vestfold Asplan Viak AS, Tønsberg
Regjeringskvartalet Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Risør sentrum Østengen & Bergo AS, Risør
Sentrumsutvikling og infrastruktur, Fredrikstad COWI AS, Fredrikstad
Sollihøgda Plussby COWI AS, Oslo
Stedsutvikling Knapstad sentrum Sundt & Thomassen AS
Strømsø Torg Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Tettstedsutvikling Bjørbekk & Lindheim AS
Storånaparken, tiltaksplan Multiconsult Region Sør, Sandnes
Ungdom i Hokksund - Workshop Lala Tøyen AS

Friluftsområder, turvei, vannkant

«Into the Landscape» - internasjonal workshop ved Seljordsvatnet Feste Sør AS, Porsgrunn
Aktivitetspark Prestegardslandet Østengen & Bergo AS, Oslo
Badeplass Mosseveien 211-213 Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cecilie Kure MNLA, Anne Kari Hetterud MNLA
Ballastbryggen friluftsområde Norconsult AS, Bergen
Barnas naturrom Multiconsult, Bergen
Batteristranda promenade Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Bjørndalsdammene Rambøll, Fredrikstad
Brattøra friområde SLA Oslo AS
Bygdøy kyststi, Oscarshall - Frognerkilen Østengen & Bergo AS, Oslo
Dalsnibba utkikkspunkt Østengen & Bergo AS, Oslo
Elvepromenaden i Brumunddal Rambøll, Lillehammer
Fjellstuetrappene, Ålesund Nordplan AS - avd Ålesund
Forvaltningsplan Østensjøområdet miljøpark Arkitektgruppen CUBUS as
Fådpassasjen, Lysakerelva COWI AS, Oslo
Gåboka Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA
Haukåsvassdraget Arkitektgruppen CUBUS as
Henrik Sørensens vei  Rambøll, Oslo
Hølaløkka Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Håhammeren bro og turveg Multiconsult Region Sør, Sandnes
Ilabekken Multiconsult, Region Midt
Jomfruland nasjonalpark Asplan Viak AS, Skien
Klimapark 2469 Landskapsfabrikken AS
Koigen Bjørbekk & Lindheim AS
Krohnegården turvei Multiconsult, Bergen
Kroksand - Skjærhalden LA Berg & Dyring AS
Langs vannveien i Grenland Feste Sør AS, Porsgrunn
Lillebanken bade- og lekeplass Rambøll, Kristiansand
Lundsneset friluftsteater Stavanger kommune v/Felicitas Heimann
Midtsandtangen friluftsområde Agraff Arkitektur AS
Rapport om Overvann som ressurs Asplan Viak AS, Trondheim
Rehabilitering av Langøya Hjellnes Consult AS
Restaurering av Trolldalsbekken COWI AS, Oslo
Retirostranda, Molde Molde kommune v/ landskapsarkitekt Arne Strømme MNLA
Reynoldsparken Grindaker AS
Rådhusparken Lørenskog Bjørbekk & Lindheim AS
Sjøbadet i Moss LA Berg & Dyring AS
Sjøbadet Myklebust Norconsult AS, Stavanger
Sjøfronten i Mo i Rana  Arkitektgruppen CUBUS as
Skiparvika friområde Norconsult AS, Bergen
Skjervsfossen naturvandring Østengen & Bergo AS, Oslo
Sollerudstranda - strandpromenade og badeplass Rambøll, Oslo
Sti for øye - utendørs galleri i skogen Dronninga Landskap AS
Storøya, Fornebu Bjørbekk & Lindheim AS
Stovnertårnet LINK arkitektur AS
Svarttjernparken Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Turvei D10 Svartdalen COWI AS, Oslo
Turvei D6 og åpning av sidebekk til Hovinbekken Bjørbekk & Lindheim AS
Turveier i Oslo kommune Sundt & Thomassen AS
Utsiktsplatå - Fløien Smedsvig landskapsarkitekter AS
Verdensparken Hjellnes Consult AS
Østerøy - Ny øy i Oslofjorden, mulighetsstudie LINK arkitektur AS

Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Atriumshage Borgen Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Bakgårdene i Oslo Snøhetta AS
Barcode B13 Landskapsfabrikken AS
Christian Krohgs gate 39-41 Dronninga Landskap AS
Gårdsrom Vika borettslag Grindaker AS
Hage Bryde Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Hage på Bygdøy Dronninga Landskap AS
Hagen på Villa Grande Sundt & Thomassen AS
Husabøryggen bofellesskap Asplan Viak AS, Stavanger
Meyerløkka gårdsrom Østengen & Bergo AS, Oslo
Minne kultursenter Rambøll, Arendal
Takhage Parkveien 5-7 Gullik Gulliksen AS, Oslo
Takterrasse Posthuset bar bakke landskapsarkitekter as
The Green House - D 36, Dælenenggata 36 Gullik Gulliksen AS, Oslo

Havn, sjøfront, kaianlegg

Brattørkaia Rambøll, Trondheim
Damsgårdssundet tranformasjonsområde Smedsvig landskapsarkitekter AS
Fleischer brygge, Moss LA Berg & Dyring AS
Fritzøe Brygge Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Haugesund indre kai Smedsvig landskapsarkitekter AS
Haugesund Indre kai Smedsvig landskapsarkitekter AS
Havnepromenaden Bjørbekk & Lindheim AS
Nordre Akershuskai Rambøll, Oslo
Sandvika elvepromenade Grindaker AS
Sandviken sjøfront Smedsvig landskapsarkitekter AS
Skansekaia Gullik Gulliksen Vest AS, Gullik Gulliksen AS, Oslo
Strømsneset Brønnøysund Arkitektgruppen CUBUS as
Sørlandets Kunnskapshavn Asplan Viak AS, Arendal
Tjuvholmen Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Tjuvholmen - Odden Bjørbekk & Lindheim AS
Tollboden LA Berg & Dyring AS

Idrettsanlegg, sport, fritid

Aktivitetsparken Pyramiden bar bakke landskapsarkitekter as
Aktivt møtested: «KAMELEON» Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Aquarama badeanlegg Asplan Viak AS, Arendal
Folkeparken på Kjelvene Smedsvig landskapsarkitekter AS
Friplassen idrettsanlegg LINK arkitektur AS
Frognerborgen lekeplass Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Cathrine L. Løken MNLA
Haga Golfbane, Bærum Grindaker AS
Hallingdal Feriepark Gullik Gulliksen AS, Oslo
Holmenkollen nasjonalanlegg Grindaker AS
Jibbepark Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Irina Telnes MNLA
Kringsjå sandvolleyballbane Hjellnes Consult AS
Lambertseter natur- og aktivitetspark LINK arkitektur AS
Linderudkollen skisenter Grindaker AS
Militært treningsanlegg Haakonsvern Grindaker AS
Nye Charlottenlund aktivitetspark LO:LE landskap og plan AS, Steinsvik Arkitektkontor AS
OL-søknad Sochi 2014 Grindaker AS
Oslo Skatehall, Voldsløkka idrettspark Rambøll, Oslo
Ragnarok, Tusenfryd fornøyelsespark bar bakke landskapsarkitekter as
Risenga idrettspark Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Røykenbadet Rambøll, Drammen
Seiersten stadion - Drøbak LA Berg & Dyring AS
Skatepark i Moss In Situ AS
Speed Monster, TusenFryd Sundt & Thomassen AS
Stadionparken i Levanger Norconsult AS, Trondheim
Storøya grendesenter Rambøll, Trondheim
Verdensparken på Furuset Landskapsfabrikken AS

Institusjonsanlegg, universell utforming

Sykehusparken, St. Olavs Hospital Asplan Viak AS, Trondheim
Adkomstplass til Vitensenteret VILVITE Smedsvig landskapsarkitekter AS
Ahus - Akershus Universitetssykehus Bjørbekk & Lindheim AS, SCHØNHERR LANDSKAB K/S
Blindern videregående skole LANDSKAPERIET AS
Eikertun helsehus LANDSKAPERIET AS
Gerhard Gransvei Norconsult AS, Bergen
Gullhella omsorgsboliger Norconsult AS, Sandvika
Gyllenborg skole Asplan Viak AS, Tromsø
Halden fengsel Asplan Viak AS, Bergen
Haugsåsen aldershjem Riss Landskap AS
Kleppestø ungdomsskole - utvidelse og rehabilitering Fortunen Arkitektur as
Krohnstad distriktspsykiatriske senter Smedsvig landskapsarkitekter AS
Kvernaland omsorgssenter, byggetrinn 1 Asplan Viak AS, Stavanger
Lyngbøtunet bo- og servicesenter Norconsult AS, Bergen
Norsk Folkemuseum Bjørbekk & Lindheim AS
Olav Kyrres plass Asplan Viak AS, Trondheim
Opprusting av Østre Nesttunveg Arkitektgruppen CUBUS as
Samisk videregående skole LANDSKAPERIET AS
Sansehage Eikholt Laukli Landskap
Sansehage og park ved Hammerfest pleie- og omsorgssenter Steinsvik Arkitektkontor AS
Schandorffs plass Østengen & Bergo AS, Oslo
Smidsrød helsehus Asplan Viak AS, Tønsberg
Sonjatun bo- og omsorgsenter Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
St. Olavs Hospital Asplan Viak AS, Trondheim
St. Olavs Hospital Laboratoriesenteret Asplan Viak AS, Trondheim
St. Olavs Hospital Asplan Viak AS, Trondheim
Straitunet omsorgssenter Multiconsult Region Sør, Kristiansand
Tempe sykehjem og omsorgsboliger Asplan Viak AS, Trondheim
Universitetets botaniske hage, Milde Olav Tveitnes
Vinderen bo- og servicesenter Bjørbekk & Lindheim AS
Zion sykeheim Løvetanna Landskap as
Østsiden sykehjem Rambøll, Fredrikstad

Kirkegårder, gravlund, minnelund

Alfaset krematorium Grindaker AS
Arendal kirkegård Asplan Viak AS, Arendal
Barneminnelund Vestre gravlund Grindaker AS
Bruvin gravlund Rambøll, Lillehammer
Eiganes minnelund Forum Arkitekter AS
Gjesdal kyrkjegard- utvidelse Asplan Viak AS, Stavanger
Gravplassutredning Skien Asplan Viak AS, Skien
Havstein kirkegård Agraff Arkitektur AS, Norconsult AS, Bergen
Hinna gravlund Skjold Sægrov Torpe AS (fra 2007 Multiconsult AS, Sandnes)
Hundvåg gravlund Forum Arkitekter AS
Kausland kyrkjegard Norconsult AS, Bergen
Klemetsrud gravlund Bjørbekk & Lindheim AS
Knarvik kyrkjegard Riss Landskap AS
Leira kirkegård Asplan Viak AS, Trondheim, Asplan Viak AS, Skien
Lommedalen gravlund Asplan Viak AS, Sandvika
Nesodden kirkegård Grindaker AS
Nøtterøy kirkegård - navnet minnelund Asplan Viak AS, Tønsberg
Sandnessund gravlund Asplan Viak AS, Tromsø
Seim kyrkjegard Riss Landskap AS
Skedsmo kirkegård Grindaker AS
Steinsskogen gravlund Grindaker AS
Søndre Slagen kirkegård Grindaker AS
Tanum kirkegård Sundt & Thomassen AS

Kulturlandskap, historiske anlegg, vern

«Seljord og sogene» Feste Sør AS, Porsgrunn
Alléprosjekt Toten Feste Kapp AS
Barokkparken Hiorth-Engan Feste NordØst as
Bygdøyprosjektet ILP v/Bjørn-Anders Fredriksen MNLA
Ekeberg skogspark Bjørbekk & Lindheim AS
Fana Amfi Opticonsult AS
Folldal gruver Landskapsfabrikken AS
Gamlehaugen, Bergen Riss Landskap AS
Gjøvik gård, belysningsprosjekt Rambøll, Lillehammer
Hirschtrappen – NMBU, rekonstruksjon ILP v/Bjørn-Anders Fredriksen MNLA
Lyngheisenteret på Lygra Feste Lillehammer AS (fra 2009 Rambøll Norge AS)
Meridianstøtten i Hammerfest Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
Regnbed Bryggen i Bergen Multiconsult, Bergen
Skoltebyen kulturmiljø VERTE landskap - arkitektur AS
Son torg - kulturminnefunn In Situ AS
Svinningbekken Dronninga Landskap AS
Tautra Mariakloster Rambøll, Trondheim
Universitetshagen ved Domus Media, UiO Sweco Norge AS, Oslo
Vest-Agders fylkes tusenårssted grønn_strek as (fra 2010 Rambøll Norge AS)

Land-art

Danske Dogmer Claude Cormier, Martin Rain Cano, Rainer Stange MNLA, Caroline Aulkjær Andersen, Annemarie Lund, Lulu Salto Stephensen
Det gode møtestedet - Bo01 Bjørbekk & Lindheim AS
Eventyrbrua Dronninga Landskap AS
Green Fairytales Dronninga Landskap AS
Labyrinten på Stange Dronninga Landskap AS
Midtåsen skulpturprosjekt Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Seljordtårnet Feste Sør AS, Porsgrunn
Steinhjulet i Modalen Forum Arkitekter AS

Næringsliv, representasjonsanlegg

Asker Panorama COWI AS, Oslo
Bibliotheca Alexandrina Snøhetta AS
BKK Kokstad (Bergen kommunale kraftselskap) Sweco Norge AS, Bergen
Brunstad konferansesenter Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Digiplex park Dronninga Landskap AS
Ericsson, hovedkontor Norge LA Berg & Dyring AS
Farris Bad Gullik Gulliksen AS, Sandefjord
Fornebuporten Norconsult AS, Sandvika
Forsvarets ledelsesbygg, Akershus Grindaker AS
Framo Sjølivet Smedsvig landskapsarkitekter AS
Frelsesarmeen kompetanse- og skolesenter Framnes gård In Situ AS
Gulating lagmannsrett LINK arkitektur AS
Holmenkollbakken nasjonalanlegg: kunstbelysning Norconsult AS, Sandvika
Hovedkontor COWI Norge COWI AS, Oslo
Hovedkontor for Choice Hotels Scandinavia ASA Gullik Gulliksen AS, Oslo
Hovedlager for Coop Norge AS bar bakke landskapsarkitekter as
IT Fornebu Portalbygget Asplan Viak AS, Sandvika
Lysaker park LINK arkitektur AS
Namsos kulturhus Multiconsult AS, Steinkjer
Nasjonalbiblioteket Østengen & Bergo AS, Oslo
Nasjonalbiblioteket park Østengen & Bergo AS, Oslo
Ny grensestasjon Sør-Varanger VERTE landskap - arkitektur AS
Næringsbygg, Kokstad Arkitektgruppen CUBUS as
Ordets hage Bjørbekk & Lindheim AS
Rena leir - Åmot LA Berg & Dyring AS
Schibsted trykkeri Bjørbekk & Lindheim AS
Solheimsviken næringspark Riss Landskap AS
Statoils hovedkontor Rambøll, Oslo
Stavanger konserthus LANDSKAPERIET AS
Svalbard forskningspark Grindaker AS
Telenor Fornebu Asplan Viak AS, Sandvika
Telenor Fornebu Asplan Viak AS, Sandvika
Telenorsenteret, Kokstad Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA
The Edge, Tromsø, uteområder for hotell Steinsvik Arkitektkontor AS
Tjuvholmen Icon Complex Gullik Gulliksen AS, Oslo
Trädgårdsföreningen Snøhetta AS v/ Rainer Stange MNLA
Urban Mountain COWI AS, Oslo
Veritasparken – etappe 3 Bjørbekk & Lindheim AS
Villa Grande Sundt & Thomassen AS
Villa Otium Østengen & Bergo AS, Oslo
Visjon Sandsli Sweco Norge AS, Bergen

Parker, byrom, gater, torg

Adamstuen kollektivknutepunkt Norconsult AS, Sandvika
Adiabata – å bygge en regnhage Norconsult AS, Bergen
ADO arena og Amalie Skram videregående skole Norconsult AS, Bergen
Agnar Mykles plass og Klostergata 66-72 Dark Arkitekter AS
Ajaxparken Stavanger kommune, BMU Park og vei
Aker brygge LINK arkitektur AS
Aktivt møtested: «FOLKEPARKEN» Smedsvig landskapsarkitekter AS
Alexander Kiellands plass Grindaker AS
Alta Sentrum Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
Annette Thommessens plass Bjørbekk & Lindheim AS
Arbeidersamfunnets plass Grindaker AS
Bankplassen Dronninga Landskap AS
Bankplassen, planforslag LINK arkitektur AS
Biblioteksplassen Rambøll, Stavanger
Bjerkedalen park Dronninga Landskap AS
Bjørvika allmenninger SLA Oslo AS
Blomstertorget, Fredrikstad LA Berg & Dyring AS
Bogstadveien Bjørbekk & Lindheim AS
Bok- og blueshuset Dronninga Landskap AS
Borggata på Stord Arkitektgruppen CUBUS as
Bragernes Torg Sundt & Thomassen AS
Brannskjærparken, Filipstad LINK arkitektur AS
Brumunddal torg Rambøll, Lillehammer
Bryggetorget og sidegatene på Aker brygge LINK arkitektur AS
Bryne Torg Asplan Viak AS, Stavanger
Bygater i Oslo Sweco Norge AS, Oslo
Byparken i Stavanger Asplan Viak AS, Stavanger
Byrom Grensen - Stortorvet Sweco Norge AS, Oslo
Byrom i Bergen Arkitektgruppen CUBUS AS og Kalve | Smedsvig AS m/arbeidsgruppen Next to Nothing
Byrom omkring Oslo Spektrum Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Bytorget i Høyanger A/S Landskapsarkitekt Valborg Leivestad
Bølgeparken Asplan Viak AS, Arendal
Carl Berners plass Dronninga Landskap AS
Carl Johan friluftsservering Dronninga Landskap AS
Damsgård allmenning Norconsult AS, Bergen
Deichmans gate og Wilses gate Asplan Viak AS, Sandvika
Domkirkeplassen Skjold Sægrov Torpe AS (fra 2007 Multiconsult AS, Sandnes)
Dronning Eufemias gate Dronninga Landskap AS
Dronning Eufemias gate 2016 Dronninga Landskap AS
Dronningensgate - «Nye gågata i Moss» LA Berg & Dyring AS
Edvard Griegs plass landskap DESIGN AS
Eidsvolls plass vest Norconsult AS, Sandvika
Ekebergparken Bjørbekk & Lindheim AS
Farsund torg Asplan Viak AS, Arendal
Festplassen i Bergen landskap DESIGN AS og Arkitektgruppen CUBUS as
Festplassen i Bjergstedparken Asplan Viak AS, Stavanger
Festplassen i Lørenskog Østengen & Bergo AS, Oslo
Finalebanen Asplan Viak AS, Trondheim
Fortausarealer Grensen Sweco Norge AS, Oslo
Gateopprusting Nedre Bakklandet  tegn_3 AS, Trondheim
Geilo sentrum Arkitektgruppen CUBUS as
Glomfjord sentrum Asplan Viak AS, Tromsø
Grorudparken LINK arkitektur AS
Grønaplassen - Sartor Storsenter Norconsult AS, Bergen
Gåsaparken Rambøll, Trondheim
Havnegata i Holmestrand Rambøll Norge AS, Tønsberg
Helga Helgesens plass Landskapsfabrikken AS
Hjertnespromenaden Gullik Gulliksen AS, Oslo
Hovedgata/Holgata og Museumshagen i Tvedestrand Feste Sør AS, Porsgrunn
Hydroparken - Øvre Årdal Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA v/Terje Kalve MNLA, medarbeider Knut Hallgeir Wik MNLA
Håndbok, Bytrær på Carl Berners plass Sweco Norge AS, Oslo
Håsteinarparken Norconsult AS, Bergen
Inndyr i Gildeskål kommune Arkitektgruppen CUBUS as
Inre stråk - Bo01, Malmø Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Jernbanetorget Norconsult AS, Sandvika
Johanneskirketrappene landskap DESIGN AS
Josefines Park i Homansbyen Bjørbekk & Lindheim AS
Kabelvåg torg, Lofoten Arkitektgruppen CUBUS as
Karasjok sentrum Feste NordØst as
Killingdal grøntområde Multiconsult, Region Midt
Kirketorget In Situ AS
Klingenberggata vest COWI AS, Oslo
Klippfisktorget i Inndyr Arkitektgruppen CUBUS as
Knud Knudsens plass Grindaker AS
Kulturaksen i Stavanger SCHØNHERR NORGE AS
Kulturallmenningen Sjøfront Gullik Gulliksen AS, Oslo, Gullik Gulliksen Vest AS
Kulturstredet Feste Kapp AS
Kværnerbyen vannløp Asplan Viak AS, Sandvika
Ladeparken Asplan Viak AS, Trondheim
Leikeparken ved Tindesenteret HAGEN landskap
Lekelandskap i Verdensparken Rambøll, Oslo
Lekeplass Torvet Arendal Rambøll, Arendal
Lenagata Grindaker AS
Lindebergparken Grindaker AS
Middelalderparken Landskapsfabrikken AS, Rambøll, Oslo
Miljøgata og Torget i Drøbak Snøhetta AS
Miljøgate og torg - Vossevangen Grindaker AS
Moelv gatetun Rambøll, Lillehammer
Mulighetsstudie for Drammen Park Sweco Norge AS, Oslo
Møllendal almenning TAG landskap, Bergen
Nansenparken på Fornebu Bjørbekk & Lindheim AS
Nedre Foss bypark Norconsult AS, Sandvika
Nedre Foss bypark Norconsult AS, Sandvika
Nedre Torv, Kristiansand Rambøll, Kristiansand
Nesttun torg Mogens Lock Hansen MNLA, Bergen kommune - Grønn etat, Inger Hageberg MNLA, Bergen kommune - Grønn etat, Anne siri Lingås MNLA, Kompas as
Neumannsgate med sidegater Asplan Viak AS, Bergen
Nonneseter plass Riss Landskap AS
Nye Bogstadveien Bjørbekk & Lindheim AS
Nygårdsparken – Øvre del TAG landskap, Bergen
Nygårdsparken øvre del TAG landskap, Bergen
Nyparken – midlertidig park på Nytorget Alliance arkitekter AS
Odd Frantzens plass, Media City Bergen Smedsvig landskapsarkitekter AS
Odda Torg Bjørbekk & Lindheim AS
Olsvikparken Norconsult AS, Bergen
Park P02 Brattøra Agraff Arkitektur AS
Park ved Herøy kyrkje Gullik Gulliksen Vest AS
Parklets 2.0 Studio Oslo Landskapsarkitekter AS
Parkopplevelser Drammen park Grindaker AS
Perimetersikring av Norges Bank LA Berg & Dyring AS
Piazza Siddisi Landskapsfabrikken AS
Postveien gågate Arkitektgruppen CUBUS as
Prinsens gate Asplan Viak AS, Sandvika
Rehabilitering av Borggården i Ås Sweco Norge AS, Ski
Rehabilitering av gågater i Drammen Sundt & Thomassen AS
Renovering av lindeallé Karl Johans gate, Oslo Oslo kommune, Friluftsetaten
Revitalisering av Tønsberg historiske sentrum Arkitektgruppen CUBUS as
Rådhusparken i Skien Dronninga Landskap AS
Rådhusplassen Åndalsnes Selberg Arkitekter AS
Sandnes indre havn, Lille Havnepark Asplan Viak AS, Stavanger
Saunesparken Gullik Gulliksen Vest AS
Scenerommet Jåttåvågen Gullik Gulliksen AS, Sandefjord, Gullik Gulliksen AS, Oslo
Schous plass LANDSKAPERIET AS
Schweigaards gate 21-23 Bjørbekk & Lindheim AS
Sentrumsgater i Bergen Multiconsult, Bergen
Sjøparken i Levanger Multiconsult AS, Steinkjer
Skansedammen Parkeringsanlegg Multiconsult, Bergen
Skansen park tegn_3 AS, Trondheim
Skøyen torg Grindaker AS
Son sentrum: torg, miljøgate og bryggepromenade LA Berg & Dyring AS
Spikkestad Torg LANDSKAPERIET AS
St. Marie gate, Sarpsborg Multiconsult, Oslo
Starvhusgaten Smedsvig landskapsarkitekter AS
Stavanger Forum Stavanger kommune, BMU Park og vei
Stavanger Torg - Tusenårsstedet Landskapsfabrikken AS
Steinkjer Torg Rambøll, Trondheim
Stortorget Hamar Bjørbekk & Lindheim AS
Stortorvet, Fredrikstad Rambøll, Oslo
Strandgaten i Bergen landskap DESIGN AS og Arkitektgruppen CUBUS as
Strandparken i Larvik Dronninga Landskap AS
Strandveiparken Multiconsult, Region Midt
Straume sentrum Norconsult AS, Bergen
Strindfjordvegen park Agraff Arkitektur AS
Sætreparken i Arna Norconsult AS, Bergen
Søndre Park - Stedstilpasset belysning Rambøll, Lillehammer
Sørenga sentralpark Grindaker AS
Teaterplassen i Stiklestadkvartalet Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Teaterplassen, Schweigaardsgate 16 LANDSKAPERIET AS
Teglverksdammen Bjørbekk & Lindheim AS
Th. Petersons gate/Prinsens gate, Moss LA Berg & Dyring AS
Thomas Heftyes plass Grindaker AS
Tiedemannsparken Ensjø Bjørbekk & Lindheim AS
Tollbodplassen Rambøll Norge AS, Tønsberg
Tordenskiold terrasse, Oslo Oslo kommune, Friluftsetaten v/ Aaste Gulden Sakya MNLA Bjarne Aasen MNLA (bistand kunstner)
Torget i Sand Landskapsfabrikken AS
Torget på Berkåk Arkitektgruppen CUBUS as
Torggata Sweco Norge AS, Oslo
Tou Park lekeplass Alliance arkitekter AS
Tønsberg brygge og kulturtorg Rambøll Norge AS, Tønsberg
Ullerntunet helsehus Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Ulventorget Gullik Gulliksen AS, Oslo
Universitetsgata Sweco Norge AS, Oslo
Valbergtårnet SCHØNHERR NORGE AS
Vaskerelven gate Forum Arkitekter AS
Vassarrangement Tønsberg torg Asplan Viak AS, Tønsberg
Verdensparken Furuset Sundt & Thomassen AS
Vincent Lunges plass landskap DESIGN AS
Vinkelplassen, Oslo Landskapsfabrikken AS
Våre gater og plasser Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Wessels plass, Oslo Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Ålgård torg Dronninga Landskap AS
Åndalsnes gågate Smedsvig landskapsarkitekter AS
Åpning av Storånå Fortunen Arkitektur as

Samferdselsanlegg, veg, rasteplasser, kollektivterminaler

Alnabru containerterminal Landskapsfabrikken AS
Andelva rasteplass Norconsult AS, Hamar
Asker stasjon/Hasselbakken Norconsult AS, Sandvika
Austnesfjorden rasteplass Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA
Bergen busstasjon, Terminal nord Asplan Viak AS, Bergen
Bybanen i Bergen, holdeplasser Arkitektgruppen CUBUS as
Bybanen i Bergen, traseer Norconsult AS, Bergen
Bybanen i Bergen, Trinn 2 - Holdeplasser Arkitektgruppen CUBUS as
Bybanen i Bergen, Trinn 2 - Traseen Multiconsult, Bergen
Byport Drammen Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Dobbeltspor Sandnes - Stavanger Norconsult AS, Stavanger
E16: Wøyen - Bjørum Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
E18 Motorvegbrua og Bruparken - Drammen Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
E39 Gartnerløkka - Meieriet Rambøll, Kristiansand
E6 / Dovrebanen FP1 Grindaker AS
E6 / Dovrebanen FP3 COWI AS, Oslo
Fastlandsforbindelse til Vassøy Asplan Viak AS, Stavanger
Fellesbrukskrysset Kongsberg Rambøll, Drammen
Flydalsjuvet og Ørnesvingen, Geiranger Smedsvig landskapsarkitekter AS
Fotgjengerkryssing av Rørosbanen i Løten Rambøll, Lillehammer
Greverud stasjon Rambøll, Oslo
Harstadpakken - Rv. 83 gjennom Harstad Asplan Viak AS, Tromsø
Hellåga rasteplass Landskapsfabrikken AS
Hereiane rasteplass Asplan Viak AS, Bergen
Holmenkollveien og Hospitsveien Norconsult AS, Sandvika
Jarfjord grensestasjon VERTE landskap - arkitektur AS
Kleivodden utsiktspunkt Landskapsfabrikken AS
Kollektivfelt FV44 Hillevåg Asplan Viak AS, Stavanger
Kongevegen over Filefjell - Vakre vegers pris 2014 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Kulturalmenningen og bussterminalen i Ulsteinvik Arkitektgruppen CUBUS as
Lillehammer skysstasjon Rambøll, Lillehammer
Lillesand byport Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Lillestrøm stasjon Sydplassen LA Berg & Dyring AS
Lysaker stasjon Snøhetta AS
Miljøgate Vollen Østengen & Bergo AS, Oslo
Miljøgate Vollen, Rv 165 i Asker Østengen & Bergo AS, Oslo
Modernisering av Vestfoldbanen Gottlieb Paludan Architects AS (tidligere tegn_3 AS)
Moelv stasjon Rambøll, Oslo
Nasjonal turistveg Eldhusøya, Atlanterhavsvegen Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Nasjonale Turistveger, E10 - Lofoten Agraff Arkitektur AS
Nonneseter terminal Riss Landskap AS
Ny forbindelse over Svinesund Rambøll Norge AS, Bergen
Ny Snarøyvei Bjørbekk & Lindheim AS
Nytt dobbeltspor mellom Sandnes og Stavanger - Holdeplasser og turvei Norconsult AS, Stavanger
OPS-prosjektet E39 Asplan Viak AS, Trondheim
Oslofjordforbindelsen Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Prinsenkrysset kollektivknutepunkt Asplan Viak AS, Trondheim
Rassikring E10 Vest-Lofoten Bjørbekk & Lindheim AS
Rasteplasser Sky-Langangen E18 Rambøll Norge AS, Tønsberg
Ring 2 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Ringveg vest, Bergen Norconsult AS, Bergen
RV 576 Hauge - Lonevåg Sweco Norge AS, Bergen
Sandesund bro LA Berg & Dyring AS
Rassikring av Skjarvelandet - Havøysundveien fv 889 Landskapsfabrikken AS
Solbergtårnet rasteplass
Statlig kontrollområde Svinesund Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Steinsdalsfossen Grindaker AS
Sykkel og skilt i Haugesund Landskapsfabrikken AS
Trafikantens opplevelse tegn_3 AS, Trondheim
Trafikantens opplevelse rv. 3 Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Trondheimsveien/ Sinsenterrassen/ Mailundveien Bjørbekk & Lindheim AS
Tungeneset turistvegprosjekt Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
Tunnel Ryfast Østengen & Bergo AS, Oslo
Turistveg Hardanger: Rasteplass Lussand Skjold Sægrov Torpe AS (fra 2007 Multiconsult AS, Sandnes)
Tverrforbindelse Jessheim Pir II Arkitekter AS
Ureddplassen på Helgelandskysten Landskapsfabrikken AS
Vakre Vegers pris 2004 - Spesielle betraktninger fra juryen Landskapsfabrikken v/Inge Dahlman MNLA, Hindhamar AS, landskap DESIGN AS
Vakre Vegers pris 2004 - Hedrende omtale Statens Vegvesen v/Per Olsson og Feste AS
Vakre Vegers pris 2004 - Prisvinner Sundt & Thomassen AS, tegn_3 AS, Trondheim
Vakre vegers pris 2012: Borgestadalleen Statens Vegvesen v/Per Olsson og Feste AS
Vakre vegers pris 2012: Bybanen i Bergen Norconsult AS, Bergen, Asplan Viak AS, Bergen, Kalve | Smedsvig AS Landskapsarkitekter MNLA v/Terje Kalve MNLA, medarbeider Knut Hallgeir Wik MNLA
Vakre vegers pris 2016: Riksveg 3 Østerdalen, hedrende omtale Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Vakre vegers pris 2016: Fylkesveg 98 over Ifjordfjellet/Idjavuonduottar, Fg. 98, Finnmárku Statens Vegvesen, Vegdirektoratet
Ørje Tollsted COWI AS, Oslo
Øvre Sund bru LINK arkitektur AS
Ågskardet fergeleie Landskapsfabrikken AS

Skoleanlegg, barnehager

100 % barnehagedekning i Oslo Sundt & Thomassen AS
Aune barneskole Agraff Arkitektur AS
Barneavlastningen i Alta VERTE landskap - arkitektur AS
Barnehagen Dronning Mauds minne Løvetanna Landskap as
Barnehager i Sofienbergparken øst Grindaker AS
Barnehager i Trondheim Asplan Viak AS, Trondheim
Bjørnholt skole Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Bjørnsletta barne- og ungdomsskole Østengen & Bergo AS, Oslo
Breilia skole Aurora Landskap (fra 2011 Verte landskap - arkitektur as)
Bryne barneskole Multiconsult Region Sør, Sandnes
Buggeland skole Norconsult AS, Stavanger
Byåsen skole Asplan Viak AS, Trondheim
Bø skule Østengen & Bergo AS, Oslo
Dyrløkkeåsen skole Bjørbekk & Lindheim AS
Egenes Park barnehage Norconsult AS, Bergen
Fagertun barnehage Steinsvik Arkitektkontor AS
Fauskanger barne- og ungdomsskole Norconsult AS, Bergen
Fjell 2020, parallelloppdrag Fortunen Arkitektur as
Frydenhaug skole Rambøll, Drammen
Fyrstikkalleen skole LINK arkitektur AS
Føynland skole Rambøll Norge AS, Bergen
Gjerdrum skole Østengen & Bergo AS, Oslo
Grefsen skole Rambøll, Drammen
Hatlane skole og idrettshall tegn_3 AS, Trondheim
Haukerød skole Østengen & Bergo AS, Oslo
Hegg skole Grindaker AS
Hellen skole Norconsult AS, Bergen
Hokksund ungdomsskole Østengen & Bergo AS, Oslo
Kirkebygden skole COWI AS, Fredrikstad
Kirkenes barne- og ungdomsskole Steinsvik Arkitektkontor AS
Kirkenes skole Steinsvik Arkitektkontor AS
Kristianslyst ungdomsskole Asplan Viak AS, Stavanger
Li skole Grindaker AS
Lunde barneskole Rambøll, Oslo
Løkenåsen skole Bjørbekk & Lindheim AS
Majorstuen skole Østengen & Bergo AS, Oslo
Marienlyst skole Grindaker AS
Mesterfjellet skole Østengen & Bergo AS, Oslo
Midtun skole Sweco Norge AS, Bergen
Mæla ungdomsskole Agraff Arkitektur AS
Nedre Elvehavn barnehage Agraff Arkitektur AS
Nordpolen barne- og ungdomsskole Asplan Viak AS, Sandvika
Nordseter skole Norconsult AS, Sandvika
Nye Løren skole, Oslo Østengen & Bergo AS, Oslo
Ny-Krohnborg skole Arkitektgruppen CUBUS as
Nørvasund skole tegn_3 AS, Trondheim
Ringshaug ungdomsskole bar bakke landskapsarkitekter as
Ringstabekk ungdomsskole Bjørbekk & Lindheim AS
Rommen skole Østengen & Bergo AS, Oslo
Råholt ungdomsskole Grindaker AS
Skansemyren barnehage Norconsult AS, Bergen
Solbakken barnehage Løvetanna Landskap as
St. Svithun ungdomsskole SCHØNHERR NORGE AS
Stavangerskolene Asplan Viak AS, Oslo/Arkitekturverkstedet
Sædalen skole Agraff Arkitektur AS
Teglverket skole Rambøll, Oslo
Tonstad skule bar bakke landskapsarkitekter as
Varden skole i Fyllingsdalen Sweco Norge AS, Oslo
Veitvet skole og flerbrukshall LINK arkitektur AS
Vettre skole Sundt & Thomassen AS
Vie barnehage Nordplan AS, Førde
Voldsminde Barnehage Asplan Viak AS, Trondheim
Vollebekkveien skole Gullik Gulliksen AS, Oslo
Våland barneskole Asplan Viak AS, Stavanger
Østerås ungdomsskole In Situ AS
Åfarnes oppvekstsenter HAGEN landskap
Åndalsnes ungdomsskole HAGEN landskap

Store inngrep, massetak, kraftutbygging

Akselberg kalkbrudd Sweco Norge AS, Oslo
Konsekvensutredning Austdøla og Viermyr kraftverk Multiconsult, Oslo
Konsekvensutredning massetak, Årdal Asplan Viak AS, Stavanger
Ombygging dammer Kvilestein A/S Landskapsarkitekt Valborg Leivestad
Skytebaner Ulven leir Smedsvig landskapsarkitekter AS
Sønnå kraftverk Norconsult AS, Sandvika
Tellenes vindpark Norconsult AS, Stavanger
Veidnes terminal Multiconsult, Oslo
Visualisering av planlagte vindkraftverk Sweco Norge AS, Trondheim

Videregående skoler, høyskoler, universitetsanlegg

Atrium, Universitetet i Stavanger Asplan Viak AS, Stavanger
Bryne videregående skole Asplan Viak AS, Stavanger
Byåsen videregående skole Løvetanna Landskap as
Drammen videregående skole Gullik Gulliksen AS, Oslo
Elvebakken videregående skole Grindaker AS
Fosen Videregående skole Løvetanna Landskap as
Hersleb videregående skole Norconsult AS, Sandvika
HIO, Høgskolen i Oslo Sundt & Thomassen AS
Horten videregående skole  LINK arkitektur AS
Høgskolen i Bergen Asplan Viak AS, Bergen
Marineholmen Handelshøyskolen BI Smedsvig landskapsarkitekter AS
Muséplass 1-3, UIB Smedsvig landskapsarkitekter AS
Møteplass Universitetet i Stavanger Asplan Viak AS, Stavanger
Nordahl Grieg Videregående Skole Smedsvig landskapsarkitekter AS
Nydalen Campus BI Link landskap (fra 2011 LINK arkitektur AS Landskap)
Ole-Johan Dahls hus, UiO Gullik Gulliksen AS, Oslo
Porsgrunn videregående skole Feste Sør AS, Porsgrunn
Risløkka kompetansesenter - Kuben Hjellnes Consult AS
Ski videregående skole  bar bakke landskapsarkitekter as
Sydneshaugen skole Smedsvig landskapsarkitekter AS
Universitetsbygg Tullinkvartalet Rambøll, Oslo
Voss gymnas LINK arkitektur AS
Westerdals skole LINK arkitektur AS
Øksnevad videregående skole Asplan Viak AS, Stavanger

Norske landskapsarkitekters forening

Josefines gate 34
0351 Oslo
tlf: +47 23 33 24 60
epost: post@landskapsarkitektur.no
Alle rettigheter © Norske landskapsarkitekters forening. Gjengivelse av innhold kan kun skje når kilde oppgis.
Design: Bjørn Amund Enebo | CMS: Webscape