Barnehagens uteareal ligger i den gamle hagen i Sandakerveien 63, hvor det har vært barnehage siden 1933. Byggherren, Oslobygg, ønsket å løse overvannshåndteringen og samtidig rehabilitere lekearealene.

Mange opprinnelige trær og busker fra det gamle hageanlegget er bevart og komplementert med ny vegetasjon, noe som var en forutsetning for prosjektet. Ny vegetasjon er plassert innenfor permanente gjerder for at vegetasjonen skal gis gode muligheter for å kunne utvikle seg og bli gammel. Greiner og bær som havner utenfor gjerdet er til fri bruk for barna. 

Aktivitetsarealet består av et øvre småbarnsareal og et nedre storbarnsareal. I den nedre skålformede delen samlet overvannet seg. Terrenget ble hevet ca. 0,8 meter i bunnen av skålformen for å få et bedre aktivitetsareal og samtidig etablere et fordrøyningsvolum. På pukkmagasinet ble den store sandkassen etablert. Gangveisystemet ble delvis lagt om, og overvannet ledes nå via vannrenner av smågatestein langs gangveien og ned gjennom sandkassen. Gangveien slynger seg gjennom området og går innom terrassen foran hovedbygningen, som ligger ca. 2,5 meter høyere enn sandkassen. For å utnytte høydeforskjellen på en interessant måte, ble det bygget to tårn med broer mellom, i tillegg til en hurtigadkomst ned sklien. 

Hovedkonseptet er tilrettelegging for spontan lek, bevegelse og fantasi, uten aktivitetsbestemte lekeapparater og kunstige materialer. Anlegget har et maritimt tema, hvor alle konstruksjoner er spesialtegnet av landskaps­arkitekten. Fyrtårn, trebrygger med fortøyningspullerter, sjøboder og båter kan gjenkjennes, men fantasien kan også skape disse om til hva som helst som kan passe inn i leken.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bydel Sagene, Oslo

Oppdragsgiver: Oslobygg KF

Byggeår: 2023

Prosjektperiode: 2022–23

Areal/størrelse: Ca. 2 600 m2

Kostnad inkl. MVA: 9,4 mill. kr

Prosjektansvarlig: IN’BY v/Peter Boström. Innledende prosjektering: Architectopia AS

Landskapsarkitekt: IN'BY AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Peter Boström

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Bente-Sølvi Toverød MNLA

Rådgivere/konsulenter: Ekorn Trepleie AS (arborist), Byantikvaren, Bymiljøetaten, Stener Sørensen AS (RIB), WSP teknikk AS (RIV)

Entreprenør: Totalentreprenør, lekeplassarbeider: CH Prosjekt AS

Anleggsgartner: Entreprenør, grunn- og anleggsgartner: Skaaret Landskap AS

Annet: Foto IN’BY

IN'BY AS

  • 1
  • 3
  • 4
  • snitt

Liknende prosjekter