Om opptak av nye medlemmer til foreningen

NLA er den norske foreningen for landskapsarkitekter med mastergrad fra en IFLA-akkreditert utdanning. I Norge i dag utdannes landskapsarkitekter med mastergrad ved NMBU og på AHO/UiT. Andre som søker opptak må kunne vise til relevant utdanning, praksis eller annet som kvalifiserer til opptak. Søknader behandles individuelt av NLAs medlemskapskomite. 

Foto: NLA medlem

Bli medlem

Studentmedlemskap er gratis 
Studentabonnement på Arkitektur og arkitektur.no bestilles pr. epost til Norske arkitekters landsforbund.
Abonnement: 555 kr pr. år i 2024.

Kontingentsatser 2024
Medlemskontingenten består av kontingent til NLA og obligatorisk abonnement på fagtidsskriftet Arkitektur og arkitekturportalen arkitektur.no. 

Kontingent uten rabatt for fagforeningsmedlemskap
Ordinært medlemskap: kr 5445,-
De tre første årene etter eksamen gis rabatt på medlemskontingenten: 
1. år etter eksamen, rabatt 75 %, kr 1846,-
2. år etter eksamen, rabatt 50 %, kr 2723,-
3. år etter eksamen, rabatt 25 %, kr 3599,-

Kontingent med rabatt for fagforeningsmedlemskap
Ved medlemskap i fagforeningene AFAG, Naturviterne, Tekna, eller Forskerforbundet, gis en rabatt i kontingenten (kr 360-480).

Ordinært medlemskap: kr 4945,-
De tre første årene etter eksamen gis rabatt på medlemskontingenten: 
1. år etter eksamen, rabatt 75 %, kr 1721,-
2. år etter eksamen, rabatt 50 %, kr 2473,-
3. år etter eksamen, rabatt 25 %, kr 3224,-

Kontingent for pensjonister kr 2556,-

Betaling av kontingent
Du kan velge å betale kvartalsvis, dvs fire ganger pr år, eller samlet kontingent én gang pr. år (februar). Opplys om dette i kommentarfeltet. Du kan velge å betale med Avtalegiro eller eFaktura. Disse valgene finner du i egen nettbank.

Fagtidsskriftet Arkitektur og arkitektur.no
I medlemskapet inngår Arkitektur med 6 utgaver pr år og fri pålogging til den nye arkitekturportalen arkitektur.no som lanseres i mars.
NLA har avtale med NAL om obligatorisk abonnement til medlemspris. Samboere i NLA/NAL/NIL mottar felles tidsskrift/pålogging.

Medlemsfordeler i NLA

Profilere godkjent utdanning
Som medlem av NLA har du rett til å kalle deg landskapsarkitekt MNLA. Initialene MNLA viser at du har eksamen fra en utdanningsinistitusjon med internasjonalt godkjent utdanning i landskapsarkitektur av mastergrad eller tilsvarende.

Medlemskap i lokalavdeling
Du blir automatisk medlem i en av NLAs 15 lokalavdelinger. Lokalavdelingene organiserer egne faglige aktiviteter, kontormøter, befaringer med mer, og samarbeider flere steder med Arkitektforbundets lokalavdelinger. Oversikt over NLAs lokalavdelingskontakter: Se Lokallagene.

Delta på fagdag og høstkonferanse til medlemspris
Som medlem får du redusert deltakeravgift på NLAs kurs og arrangementer, som Fagdagen om våren og Landskapsarkitekturdagen om høsten.

Du får også rabatt/medlemspris på kurs og fagdager i regi av NAL og NIL, inkludert Arkitekturdagen. 

NLAs årbok
Du får tilsendt NLAs årlige utgivelse av medlemsårboka i posten. NLAs årbok viser ca 60 nye prosjekter av norsk landskapsarkitektur.

Medlemsrabatt på AY Landskapsprosjektering
Medlemspris på Arkitektfaglig ytelsesbeskrivelse for landskapsprosjektering (hefte + tabell). Be om å få tilsendt innholdsfortegnelsen fra sekretariatet! Se omtale under Publikasjoner.

Gratis adgang til Nasjonalmuseet
- Ved framvisning av medlemskort. Medlemsbevis kan hentes fram på Min side

LANDSKAPSMEDARBEIDERE I TIDSSKRIFTENE
NLA har egne redaksjonelle medarbeidere /fagråd til Arkitektur og arkitektur.no
Arkitektur: Nina Marie Andersen, nina.marie.andersen@nmbu.no og Helle Lind Storvik, hellels@gmail.com
Landskab: Maja Kozak Dehlin (majakozakdehlin@gmail.com). Ta gjerne kontakt om du har tips til stoff, tema eller prosjekter.

Arkitekturbiblioteket i J 34
Som medlem og studentmedlem av NLA kan du låne faglitteratur om landskapsarkitektur i Arkitekturbiblioteket, i Josefines gate 34.

Du får ny brukerID og passord ved å kontakte Pernille Mofjell E-post - Tlf. 976 111 27
- Med passordet kan du bl.a søke artikler som har vært publisert tidligere i Arkitektnytt og Arkitektur N.
- Biblioteket sender faglitteratur portofritt til medlemmer utenfor Oslo. 
- Medlemmer kan foreslå innkjøp av nye fagbøker til biblioteket.

Nettverk og styrke faglig profilering
Som medlem styrker du foreningens arbeid med å gjøre faget landskapsarkitektur kjent på ulike nivå i samfunnet og blant folk flest. NLA er et kontaktledd mot myndighetene, bl.a gjennom høringsuttalelser, med andre landskapsarkitekter, nye og gamle kolleger og et bindeledd til andre relevante fagmiljø.

Internasjonalt nettverk
NLA er medlem av den europeiske sammenslutningen av landskapsarkitektforeninger, IFLA Europe og den verdensomspennende organisasjonen IFLA - International Federation of Landscape Architects. IFLA Europe og IFLA arrangerer årlige konferanser, studentkonkurranser og jobber inn mot bl.a. FNs organisasjoner. NLA deltar også aktivt i det nordiske samarbeidet, bl.a om tidsskriftet Landskab.

UTMELDING
Utmelding må skje skriftlig innen utgangen av et kvartal, til post@landskapsarkitektur.no. Det vil si innen 1. januar, 1. april, 1. juli eller 1. oktober. Utmeldinger som gjøres midt i et kvartal effektueres fra førstkommende kvartal. Medlemskap må betales for det kvartalet man fortsatt står som medlem.

Spørsmål?
Kontakt sekretariatet på e-post post@landskapsarkitektur.no