Fagstoff

Her finner du lenker til fagtidsskrifter, presentasjon av Arkitekturbibioteket og hvordan du får lånt litteratur der, lenker til en rekke fagområder, foredragsmateriell fra konferanser, artikler og info fra studieturer i NLA-regi.

Foto: Mona Vestli, sykkelparkering i København 1. sykkelparkering-kopi