Kontakt oss

Kontaktinformasjon
- se også under Medlem: Styret, ansatte, og Lokalavdelingene

President Birgitte Hellstrøm
president@landskapsarkitektur.no
birgitte.hellstrom@telemarkfylke.no
97 59 52 26

Generalsekretær
Line Oma
line.oma@landskapsarkitektur.no
975 19 584


Fagrådgiver
Anne-Kari Hetterud
anne-kari.hetterud@landskapsarkitektur.no
905 87 541

Webredaktør - medlemsregister
Mona Vestli
mona.vestli@landskapsarkitektur.no
47 23 70 80

Kontortid mandag–fredag kl. 09.00–16.00
Postadresse: c/o Arkitektenes Hus, Josefines gate 32, 0351 Oslo
Org. nr.: 975 506 533
post@landskapsarkitektur.no
 

Vi bruker jevnlig post@landskapsarkitektur.no
Det er også mulig å sende oss en melding via skjemaet under.