Bakgrunnen for å etablere en ny parsellhage i Trosterudparken var planprogrammet for Trosterud og Haugerud og planlegging av, blant annet, nye skoler på Haugerud. For å gi plass til kommende skoleanlegg, ble eksisterende Trosterud parsellhage flyttet til Trosterudparken. 

Formålet var å videreutvikle Trosterud parsellhage som lokal møteplass sentralt i den nye Trosterudparken. Hensikten med prosjektet var å styrke nærmiljøet ved å tilføre aktiviteter og bidra til å skape en samlingsplass som på en bærekraftig måte bidrar med nye aktiviteter i hagen, og som involverer folk i bydel Alna i urbant jordbruk. Trosterudparken vil bli en viktig møteplass for beboerne på Haugerud og Trosterud, samt besøkende til området. Samtidig skal parsellhagen sikre at parken får en helhet som gjør at den oppleves som et attraktivt sted, både for de som dyrker og de som ikke er opptatt av dyrking.

Området var tidligere et jordbruksområde. Parsellhagene vil videreføre stedets historie, samt styrke identiteten til de historiske bygningene i området, som for eksempel Nordre Trosterud gård. Trosterudparken vil derfor oppleves som en berikelse av området også for de som ikke er opptatt av dyrking.

I parsellhagen er materialbruken viktig, med et gjennomtenkt materialvalg og standardiserte moduler for inndeling av de ulike parsellene. En målsetting har vært å legge til rette for sosiale møtesteder både inne i og utenfor selve parsellhagen. Langs parsellhagen er det etablert en større offentlig tilgjengelig boardwalk for bruk til opphold og til ulike arrangementer. 

Prosjektfakta

Kategori: Hager, gårdsrom, uteanlegg på tak

Beliggenhet: Bydel Alna, Oslo

Oppdragsgiver: Oslo kommune, Bydel Alna

Byggeår: 2023

Prosjektperiode: 2020–2023

Areal/størrelse: 5 825 m2

Kostnad inkl. MVA: 7.2 mill. kr

Prosjektansvarlig: Ida Therese Grande MNLA

Landskapsarkitekt: LINK arkitektur AS

Ansvarlig landskapsarkitekt: Ida Therese Grande MNLA

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Sofie Persvik, Evi Paraskevi, Ingrid Njålsund

Rådgivere/konsulenter: Kristine Haugereid, Ivar F. Nielsen, Ruth Marie Bottheim, Multiconsult (lysdesign)

Entreprenør: Skaaret Landskap

Anleggsgartner: Skaaret Landskap

Annet: Foto Sebastian Diaz Linnerud

LINK arkitektur AS Landskap

  • Trosterud parsellhage_Oslo_3
  • Trosterud parsellhage_Oslo_5
  • Trosterud parsellhage_Oslo_Boardwalk_2
  • Trosterud parsellhage_Oslo_Pergola_4

Liknende prosjekter