Voldsløkka ungdomsskole er Oslos første «pluss-skole». Prosjektet ble utviklet i samsvar med retningslinjer fra Oslo kommune.

De krevde blant annet at 30 prosent av skolegården skal bestå av permeable flater, overvann skal håndteres åpent og lokalt og skolegården skal ha parklignende kvaliteter. Dette ble oppnådd med ca. 8 m2 uteareal per elev. 

For å begrense bruken av harde dekker, var det viktig å identifisere de områdene der det er strengt nødvendig. Dette resulterte i at tomten ble delt i fire soner med fire øyer. Hver øy rommer ulike former for lek, aktivitet eller opphold. En øy må være omsluttet av vann for å være en øy. Rundt aktivitetsøyene er det anlagt «kanaler» som tar imot overvann. I ekstremvær kan kanalene fylles helt opp med vann, før det sakte infiltreres via jorda til pukkmagasiner som ligger under øyene. Trær og busker er plantet langs kanalene og utnytter overvannet som ressurs. 

Å bruke vegetasjon i kanalene bidrar også til at det grønne trekkes helt inn i skolegården, slik at elevene kan mingle mellom trekronene. For å utnytte mest mulig plass til det grønne, er det etablert rister som broer i viktige gangsoner. Ristene slipper gjennom lys og vann til bakken, noe som tillater planter å vokse langs hele kanalen. Slik får skolegården et grønt og frodig preg som skaper stor, romlig variasjon. Dette lagdelte systemet innlemmer bærekraftige elementer som spiller på lag med omgivelsene rundt. Det gir rom for gode møte- og oppholdsplasser med flerfunksjonelle aktivitetssoner til bruk på dag- og kveldstid.

Prosjektfakta

Kategori: Skoleanlegg, barnehager

Beliggenhet: Bydel Sagene, Oslo

Oppdragsgiver: Oslobygg (tidligere Undervisningsbygg)

Byggeår: 2023

Prosjektperiode: 2018–2023

Areal/størrelse: Ca. 16,5 daa

Kostnad inkl. MVA: Ca. 596 mill. kr

Prosjektansvarlig: Øystein E. Johansen

Landskapsarkitekt: Østengen & Bergo AS, Oslo

Ansvarlig landskapsarkitekt: Kari Bergo MNLA (forprosjekt) Marit Reisegg Myklestad MNLA (Detaljprosjekt og bygging)

Prosjekterende landskapsarkitekt(er): Aurora Rønning Johansen MNLA, Christoph Köpers, Patrick Kruse

Rådgivere/konsulenter: Norconsult

Entreprenør: Veidekke Entreprenør AS

Anleggsgartner: Veidekke landskap

Arkitekt: Kontur arkitekter og SPINN arkitekter AS

Priser i konkurranser: Finalist til Landskaps­arkitekturprisen 2023

Annet: Foto Østengen & Bergo, ASAK miljøstein og Rolf Estensen

Østengen & Bergo AS, Oslo

  • 2 Voldsløkka skole, foto Rolf Estensen
  • 4 Voldsløkka skole Diagram Gangveier og øyer
  • 6 Voldsløkka skole Diagram vegetasjon
  • 5 Voldsløkka skole Diagram vann
  • Voldsløkka skole1, foto Rolf Estensen
  • Voldsløkka skole2, foto Rolf Estensen.jpg_1
  • Voldsløkka skole3, foto Rolf Estensen.jpg

Liknende prosjekter