NLA høstkonferanse 2012: RAMSALT!

21.sep kl 09.30 -22.sep kl 15.00

 Print
Foto: Kristina Schrøder

Årets høstkonferanse RAMSALT går av stabelen fredag 21. september i Tromsø. Se programmet her. Påmeldingsfrist: 27. august.

I Stortingsmelding nr. 7 setter Regjeringen fokus på å «styrke Norges posisjon i nord……Vi skal ivareta norske interesser, styrke grunnlaget for verdiskapning, sikre en bærekraftig forvaltning av miljøet, utnytte ressursene på en god måte og forsterke nærvær og samarbeid i nord». Årets høstkonferanse tar utgangspunkt i det nordlige landskapet og pågående endringsprosesser. Hvilke konsekvenser og betydning har endringsprosessene for landskapsarkitektfaget? Stikkord for konferansen er:

  • Landskapet som næringsressurs og livsgrunnlag
  • Steds- og byutvikling i nord
  • Offentlige rom i urbane, arktiske landskap
  • Bruk av landskapet i markedsføring av musikk, festivaler, matproduksjon, og som turistdestinasjon
  • Gode eksempler som viser samspill mellom landskap, næringsliv og stedsutvikling

Fredag 21.9: Fagkonferanse i Tromsø Kulturhus, Verkstedet.
Keynote speaker er landskapsarkitekt Fumiako Takano, Japan. Øvrige foredragsholdere er rektor ved Universitetet i Tromsø Jarle Aarbakke, Brynhild Granås fra Høgskolen i Finnmark, arkitekt og landskapsarkitekt Christopher Oh, generalsekretær i SABIMA Christian Steel Peter Söderman fra Multiconsult, sivilarkitekt Kjerstin Uhre fra Dahl & Uhre, Anders Hus Folkedal fra Asplan Viak, Marianne Randers fra kontoret FUNKIA, Sverige, med flere.

  • Fumiaki Takano, Japan, landskapsarkitekt, Japan: Driver firma Takano Landscape Planning med hovedkontor i Hokkaido nord i Japan. Presentasjon av firmaets filosofi og prosjekter fra det rurale landskapet nord i Japan.
  • Marianne Randers, landskapsarkitekt LAR/MSA, Funkia landskapsarkitektur, Sverige. Presentasjon av offentlige rom på arktiske steder. Gjennom sin reisefortelling fra de grønlandske byene Nuuk, Ilulissat og Aasiaat skal hun formidle det særpregede ved de arktiske steders offentlige rom og hvordan det urbane bymiljøet utformes og tas i bruk av innbyggerne i noen av verdens nordligste byer.
  • Kjerstin Uhre, arkitekt og partner, Dahl & Uhre, Tromsø, underviser på Arkitekt- og designhøgskolen i Oslo: "Innsirklinger"; språkbruken i ressurskartlegging og nasjonale strategier for nordlige områder etablerer forventningsbilder som utfordrer landskapsbruk, samfunn og kultur på nye måter. 
  • Christian Steel, genarelsekretær i SABIMA. Skal holde foredraget "Biomangfold - en ressurs i bærekraftig landskapsplanlegging".

Fredag 21.9 kl. 19.00: Arktisk opplevelsesmiddag på Tromsø Villmarkshus. Felles transport fra sentrum.

Lørdag 22.9: Ramsalt ekskursjon til ytre Kvaløya.
Avreise fra Tromsø ca kl 09.30, deltakerne plukkes opp fra hotellene.
Retur tilpasset flyavganger til Oslo kl 15.30 (Norwegian) og 16.15 (SAS). Bussen stopper på flyplassen kl 14.30 og er tilbake i byen ca kl 14.45.

PRISER:
21.9 Konferanse inkl. lunsj: Medlem NLA/NAL/NIL kr 2200, ikke medlem kr 2600, student kr 0.
21.9 Festmiddag kr 800.
22.9 Ekskursjon Kvaløya: Medlem NLA/NAL/NIL kr 400, ikke medlem kr 500, student kr 350.

Målgruppen for konferansen er landskapsarkitekter, arkitekter, samfunnsplanleggere, forvaltningen på kommunalt og statlig nivå, universitetet og alle andre med interesse for landskapsarkitekturfaget.

OVERNATTING:
Rom bestilles og gjøres opp direkte av deltakerne. Oppgi kode/bill. mrk: "Høstkonferanse"

Clarion Collection Hotel With: FULLBOOKET pr 18.9
Tors-fredag /fredag-lørdag: Enkeltrom kr 1050, dobbeltrom kr 1150. 
Lør-søndag: Enkeltrom kr 750, dobbeltrom kr 850. 
Booking: Oyvind.Alapnes@choice.no
Adresse: Sjøgata 35-37, Tromsø 

St. Elisabeth Hotell & Helsehus:
Enkeltrom kr 845, dobbeltrom kr 950. 
OBS: Hotellet har 16 enkeltrom og 8 dobbeltrom.
Booking: Tlf 77 75 62 00 eller marit@st-elisabeth.no
Adresse: Mellomveien 50, Tromsø 

Kontaktutvalgsmøtet for lokalavdelingsrepresentantene holdes torsdag 20.9, kl. 16.30-20.00. Sted: Rådhusgt. 3, 3. etg (Asplan Viak, Tromsø). Agenda med sakliste er sendt lokalavdelingene. 

Følg med på www.høstkonferanse.no!

Takk til våre samarbeidspartnere:
Hovedsponsorer:
Vestre as, Profftre AS, ReCon og Claussen & Heyerdahl 
Sponsorer: AKB Lighting, Asplan Viak, Hesselberg Bygg, Euroskilt, Wallax as, SWECO, Trefokus.

Arrangør: Lokalavdelingen NLA Troms
Leder arrangement og programkomite: Ann-Kjersti Johnsen, Ann-Kjersti.Johnsen@asplanviak.no, 959 91 419
Program og invitasjon: Mari Bergset, mari.bergset@gmail.com , 415 06 783
Sponsorkontakt: Jeanette Austad, Jeanette.Austad@asplanviak.no , 975 42 272
Økonomi: Mari Hagen, mari_hagen@vegvesen.no, 480 04 259 
Innkvartering: Rakel Fredriksen, Rakel.Fredriksen@asplanviak.no , 918 19 261
Ekskursjon: Elisabeth Pettersen, Elisabeth.Pettersen@sweco.no , 452 72 968
Grafisk design/ layout: Kristina Schrøder, Kristina.Schroder@asplanviak.no 

Ansvarlig arrangør: Norske landskapsarkitekters forening (NLA) 
Daglig leder Marit Hovi, post@landskapsarkitektur.no
T: 23 33 24 60/ 918 53 106