BREEAM-NOR 2021 på høring

BREEAM-NOR 2021 lagt ut på høring på nettsidene til Grønn Byggallianse. Frist for å sende innspill: 2. august 2021.

Foto: Åse Holte, Asplan Viak Deichmansgate-LITE

Høringen er åpen for alle som ønsker å delta. Det forventes at deltagere setter seg godt inn i informasjon om høringsprosess BREEAM-NOR 2021 innen man leser høringsutkastet og gir innspill. 

18. juni kl. 09.00-10.30 arrangeres et innspillsmøte for økologikapitlet. Der presenteres hovedinnholdet og -endringene i de respektive kategoriene og deltakerne kan komme med spørsmål og kommentarer. 
Påmelding til innspillsmøter på denne siden.

Man kan delta i høringen på to måter, enten ved å delta i innspillsmøte eller huke av på «spor endringer» i word og notere rett i dokumentet for så å returnere det til Grønn Byggallianse på e-post sertifisering@byggalliansen.no innen 2. august 2021.

Høringsutkastet er publisert i wordformat per kategori og er å finne her: Høring om BREEAM-NOR 2021 – Grønn byggallianse (byggalliansen.no)