Brev KLD: Ny sykkelvei på Bygdøy

Innspill til planer for Ny sykkelvei på Bygdøy.

NLA oversendte sine innspill til planene for ny sykkelvei på Bygdøy 05.12.2016.

NLAs brev til Klima- og miljødepartementet