Dibk: høring av endring i forskrift om dokumentasjon av byggevarer og byggevareforordningen

EU-kommisjonen har vedtatt to rettsakter som supplerer og utdyper byggevareforordningen (EU) nr. 305/2011. Høringsfristen er 16. februar 2021

Foto: Oleg Prokopenko, Mostphotos Oleg Prokopenko_Mostphotos_-building-textures-and-products

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre rettsaktene ved å endre byggevareforskriften. Rettsaktene gjelder publisering av henholdsvis 19 og 25 europeiske bedømmelsesdokumenter. Et europeisk bedømmelsesdokument er en harmonisert, teknisk spesifikasjon som gjør det mulig å CE-merke et produkt, og er frivillig å bruke. 

Direktoratet for byggkvalitet foreslår å gjennomføre dette i norsk regelverk ved endring i forskrift om omsetning og dokumentasjon av byggevarer (byggevareforskriften). For å sikre en rask gjennomføring sendes rettsaktene på høring før den tas inn i EØS-avtalen. Det er på dette tidspunktet ingen mulighet til å påvirke innholdet i rettsaktene.

Saksdokumentene finner du på hjemmesiden til Direktoratet for byggkvalitet. 

Høringssvar kan sendes til post@dibk.no, merket med saksnummer 21/418. Høringsfristen er 16. februar 2021

Kontaktperson: Mailen Vangsnes, Seniorrådgiver 
Tlf: 41 66 90 36 
E-post: mav@dibk.no  

Direktoratet for byggkvalitet
www.dibk.no