Dibk: Høring - Ladeklare bygg

Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg. Høringsfrist 05.03.

Foto: Francois Poirier, Mostphotos 12969529-electric-car-flat-design-icon

DIBK: Høring av endringer i byggteknisk forskrift om ladeklare bygg (20/4377)

På oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) sender Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) på høring forslag om nye bestemmelser i byggteknisk forskrift (TEK17) § 8- 8 Parkeringsplass, annet oppstillingsareal og kjøreatkomst, med tilhørende endring i § 1-2 Forskriftens anvendelse på særskilte tiltak. Endringene gjelder nye krav til klargjøring av føringsveier for elektriske ledninger, kabler og skinnepakker for lading av elbiler.  

Gjennomføring av høringen 

Høringen gjennomføres elektronisk. 
Høringsdokumentene er tilgjengelige på direktoratets nettsider  

Høringsfrist: 05. mars 2021

Spørsmål til høringen kan rettes til
senioringeniør Brit Roald (bkr@dibk.no, tlf. 940 19 291) eller
senioringeniør Knut Helge Sandli (khs@dibk.no, tlf. 909 97 128). 

Direktoratet for byggkvalitet
Tlf. sentralbord: 22 47 56 00 
www.dibk.no