Høring DiBK: TEK17

Høringsuttalelse fra NLA til TEK 17.
Foto: dibk tek--8-4-figur-3--nivaforskjell-som-er-tydelig-merket-visuelt-og-taktilt.

Lenke til høringsuttalelsen til TEK17, sendt Direktoratet for byggkvalitet (DiBK) 09.02.2017.