Høring SVV: Veg- og gateutforming - håndbok N100 (frist 15.03.17)

Statens vegvesen, Vegdirektoratet har sendt utkast til nye veg- og gatenormaler på høring. Frist: 15.03.2017
Foto: SVV Skjermbilde 2020-02-28 kl. 09.41.50

Ny håndbok N100 Veg- og gateutforming. Referanse: 16-142136-23.
Vegdirektoratet har utarbeidet et høringsutkast til revidert utgave av håndbok N100 Veg- og gateutforming. Forslaget skal erstatte dagens versjon fra 2013. Se www.vegvesen.no/høringer 

Lenke til høringsbrevethøringsutgaven, skjema for punktvise endringsforslag, adressater

NLAs høringsuttalelse vil bli lagt ut på artikkelen.

Ønsker du å delta i arbeidet med NLAs høringsuttalelse, send epost til NLA v/ marit.hovi@landskapsarkitektur.no