Innovasjonsprisen for Universell utforming til St. Olavs Hospital

St. Olavs hospital i Trondheim har vunnet en rekke priser nasjonalt og internasjonalt, nå sist mottok de Innovasjonsprisen for Universell design av inkluderingsminister Solveig Horne under et arrangement på Norsk design- og arkitektursenter (DOGA) i Oslo 18. februar 2015.
Foto: St. Olavs Hospital Innovasjonsprisen_St-Olavs-Hospital-1-foto-St-Olavs-Hospital

Helsebringende blågrønne oaser i et sykehusmiljø
St. Olavs Hospital er gjennom 15 år bygget ut som en bydel i Trondheim. Bygningsmassen består av flere enheter, som gir mulighet for gode uterom og orientering. Uterommene er løst med en parkmessig grønn struktur, som beveger seg organisk gjennom hager, takhager, gater, parker og plasser, inkludert elveskråningen ned mot Nidelva. De er universelt utformet med blågrønne oaser med helsebringende effekt, sanselighet og mulighet for rehabilitering.

Asplan Viak vant i kategorien landskapsarkitektur
Juryen trekker i sin kjennelse fram at uterommene står i kontrast til de stramme kvartalene. De blågrønne omgivelsene stimulerer fysisk og mental helse, som er spesielt viktig i et sykehusmiljø. De har en god og spennende formgivning med kvalitet i alle ledd.

De universelt utformede løsningene inngår som en naturlig og selvfølgelig del av helheten. Det er lett å orientere seg ute med gode gangforbindelser og god belysning - ledelinjene er naturlige, logiske og robuste. Møbleringssonene er ryddige og brukervennlige med hyppige og varierte sittemuligheter, tilpassede gangveier og stigningsforhold, gatevarme i områdets hovedfortau og god belysning. Plantevalget er foretatt med spesielt hensyn til allergikere, og godkjent av Norges Astma- og Allergiforbund. Treningsmulighetene er varierte i trivselsskapende og trygge rammer, med mange sanselige overraskelser, inkludert kunstopplevelser.

Juryen berømmer det innovative ved at universell utforming har vært en integrert del av planen, helt fra de overordnede målsettingene, til detaljer i utformingen. I tillegg til at prosjektet er inkluderende for alle, er det også helsefremmende for alle. Alt i alt er dette landskapsarkitektur med stort mangfold av rom, opplevelser og stemninger. Det oppleves som både trivselsskapende, beroligende og helsebringende, og bidrar slik til et særdeles inkluderende sykehusområde som appellerer og gir økt verdi til alle; pasienter, ansatte, pårørende, besøkende, studenter og naboer.

I juryens hovedkjennelse framheves det at "Samspillet med landskapsarkitekturen holder også høyt nivå, og bidrar til et levende og avstressende organisk miljø. Sykehuset åpner seg bevisst mot resten av byen ved hjelp av åpne grønne plasser, kafeer mot gaten og studentliv som bidrar til økt trivsel for alle."

Se også oppslag med mange foto på bygg.no
Boken Grønt sykehus er utgitt av Asplan Viak og Helsebygg Midt-Norge høsten 2014 og kan lastes ned her eller lånes på Arkitekturbiblioteket i Josefines gate 32. ISBN: 978-82-994212-2-5

Arkitekter: Team St. Olav (Nordic Office of Architecture, Ratio Arkitekter), Trondheimslaget (Studio 4 Arkitekter, KHR, Per Knudsen Arkitektkontor), Frisk Arkitekter (Nordic Office of Architecture, Niels Torp Arkitekter, Pål G. Kavli og Ratio Arkitekter.
Landskapsarkitekter: Asplan Viak
Oppdragsgiver: Helsebygg Midt-Norge
Utmerkelse: Hovedvinner av Innovasjonsprisen for universell utforming 2014