Danske Landskabsarkitekter utgir oppdatert eksempelsamling om sirkulær økonomi

22.03.2022 | MV

«Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen» inneholder en rekke nye eksempler på hvordan landskapsarkitekter via sirkulær design bidrar i det grønne skiftet.

Foto: Mikkel Eye - Nordre Fælled af ORCA/Out of Office Architecture DL CØ04

Klimakrisen står øverst på agendaen nå, og det er stor interesse for å utvikle nye løsninger som reduserer våre fotavtrykk. Overgang til sirkulærøkonomi er et viktig tiltak. Danske Landskabsarkitekter nå gitt ut en oppdatert versjon av publikasjonen «Sirkulær økonomi i landskapsarkitektur», for å vise hvordan landskapsarkitekter aktivt bidrar til det grønne skiftet.

Den oppdaterte utgaven inneholder fire nye eksempelprosjekter: Køge Nord av Schønherr, Tuborg Strandeng av Julie Kierkegaard, Nordre Fælled av ORCA og Hempel Kollegiet av JJW Arkitekter. I tillegg er metodikken oppdatert og illustrerer hvordan landskapsarkitekter kan anvende sirkulære prinsipper i sine prosjekter. Etter stor internasjonal interesse for førsteutgaven, utgis den nye versjonen også på engelsk.

Landskapsarkitekturen er allerede grønn, men sirkulariteten gjør den enda grønnere

Utgivelsen tar utgangspunkt i at landskapsarkitekturen i utgangspunktet er grønn. Men også at landskapsarkitektur kan gjøres enda mer miljøvennlig og ressursbevisst ved å innlemme prinsippene for sirkulær økonomi. Martin Hedevang Andersen, styreleder i Danske Landskapsarkitekter og eier av ORCA, forteller om stor interesse for sirkularitet innen landskapsarkitekturen.

«I disse årene er det en stor utvikling innenfor sirkulær økonomi i landskapsarkitektur og i bygg generelt. Fra starten har tanken vært at Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen skal være dynamisk og kontinuerlig oppdateres med nye eksempler. Vår ambisjon er at utgivelsen skal inspirere landskapsarkitekter, byggherrer og andre aktører i byggebransjen til hvordan vi i fellesskap kan innlemme sirkulære prinsipper i landskapsarkitekturen.

Med den engelske utgaven håper vi også at vi kan spre kunnskapen om sirkulær landskapsarkitektur utenfor Danmarks grenser, forklarer Martin Hedevang Andersen og avslutter: «I Danske Landskapsarkitekters komité for sirkulær økonomi har vi lagt ned mye arbeid i utgivelsen, og vi håper at framtiden bringer flere sirkulære diskusjoner, eksperimenter og gjennomførte prosjekter – både av hensyn til landskapsfaget og ikke minst for planetens skyld.» 

Martin Hedevang Andersen kommer også til NLAs fagdag i Trondheim 29. april. Påmelding til på fagdagen.

Les Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen

Sirkulær økonomi i landskapsarkitekturen er skrevet av Jakob Sandell Sørensen, MDL og assosiert partner hos Schønherr, Jan Støvring, MDL og Seniorforskningskonsulent, Institutt for Geovitenskap og Naturforvaltning, Københavns Universitet, Torben Møbjerg, MDL og partner, COO hos LYTT og Martin Hedevang Andersen, MDL, formand i Danske Landskabsarkitekter og innehaver av ORCA

Utgivelsen er gratis og ligger som online-publikation på ISSUU.
Den danske utgaven 
Den engelske utgaven 

 DL CØ01

Hempel Kollegiet af JJW Arkitekter. Foto: JJW Arkitekter