SLA vinner 6,5 kilometer langt naturprosjekt i Bodø

Under NLAs Høstkonferanse i Bodø, ble vinner av arkitektkonkurransen Ny kyststi kåret. SLA vant prosjektet i konkurranse med fire andre inviterte arkitektkontor.
Foto: ill: SLA SLA_Naturfølelsen-kopi

Vinnerprosjektet heter NATURFØLELSEN, og er designet for å framheve, styrke og forbinde Bodøkystens mange unike naturattraksjoner: fjorden, fjellene, skogen, kulturlandskapet og dyrelivet.

Med konkurranseseieren skal SLA utarbeide det endelige prosjektet, som strekker seg fra Mørkvedbukta til Bodøsjøen. Gjennom en sekvensert kyststi med en rekke støttepunkter og møteplasser underveis, blir den ville naturen i Bodø gjort tilgjengelig og formidlet til alle, samtidig som områdets lokalsamfunn blir knyttet tettere sammen.

”Med NATURFØLELSEN skaper vi en sammenhengende kyststi, hvor Bodøs storslåtte natur kan oppleves i en rekke sekvenser av forskjellige landskapskarakterer. Her er naturen og den sanselige naturopplevelse den bærende historien: utsikten, været, luktene, lyset, lydene, teksturene og stoffligheten. Kyststien organiserer et romligt forløp med varierte naturopplevelser, iscenesetter de unike naturområder i Bodøs kystlandskap, og tilgjengeliggjør det utilgjengelige. Målet er å gjøre det lett for Bodøs befolkning å komme helt tett på den gode naturfølelsen,” sier Louise Fiil Hansen, partner i SLA Norge.


FAKTA
Prosjektområdet utgjør en strekning på totalt 6,5 kilometer. Deler av strekningen er forbundet med gangsti og grusunderlag, mens andre delstrekninger består av sterkt kuperte og delvis uframkommelige passasjer.

Området har en lang rekke varierte og flotte naturkvaliteter, med bukter, strender, berg, skog og kulturlandskap.

SLAs vinnerprosjekt ble offentliggjort under NLAs høstkonferanse, som ble avholdt i Bodø fredag den 26. oktober. Kyststien realiseres gjennom en etappevis utbygging i 2019-23.


KONTAKT

For mer info, kontakt kommunikasjonssjef Kristoffer Holm Pedersen, +45 60 80 93 94, khp@sla.dk.

 20180827_Oversiktsplan_1-10000