Arkitektnytt nr. 5 og 6-2020 på nett          

For å begrense økonomiske tap, og for å gi et best mulig tilbud til medlemmer i denne spesielle pandemiperioden, har sekretariatet og landsstyret i Norske arkitekters landsforbund (NAL) satt i verk ulike tiltak.
Foto: NAL Arkitektnytt

NLAs organisasjonssider i nr 5-2020
Ivar Winther: Naturens samferdel - intervju med Maja Sørheim, miljørådgiver i Nordre Follo kommune

NLAs organisasjonssider i nr 6-2020

Redaksjonen i Arkitektnytt skal bruke alle sine ressurser på nettløsningen arkitektnytt.no – for å kunne gi leserne en raskere og tettere oppfølging i denne unntakstiden.

Det er landsstyret i Norske arkitekters landsforbund som tok den formelle avgjørelsen om å stoppe papirutgavene for de to neste utgavene.

– Det betyr at vi kan bruke den journalistiske kapasiteten på best mulig redaksjonell produksjon, og at vi samtidig avlaster økonomien gjennom reduserte kostnader til distribusjon på papir. Vi planlegger ut ifra at situasjonen vil normalisere seg i de kommende månedene, slik at medlemmene vil få august-utgaven i postkassen som normalt, sier Gisle Løkken.

– I omskiftelige tider er det viktig å kunne levere dagsaktuelle oppdateringer fra bransjen, og ta temperaturen på hva som rører seg fra time til time, sier Ando Woltmann, vikarierende redaktør i Arkitektnytt.

– Vi vil fortsette å formidle store og små hendelser gjennom koronatiden, både de positive og de negative, samt formidle historiene bakom tallene og statistikken. Ekstra viktig er det å formidle lesernes egne meninger og tanker, gjennom både debattspalter og vår Idédugnad, som forhåpentligvis kan føre til dialog, nye ideer og eventuelle løsninger i en vanskelig tid, fortsetter Woltmann.

Organisasjonssidene, med stoff fra Norske arkitekters landsforbund (NAL), Norske landskapsarkitekters forening (NLA), Norske interiørarkitekter og møbeldesigneres landsforening (NIL), Arkitektenes fagforbund (AFAG) og Arkitektbedriftene (AiN), vil være tilgjengelig på arkitektnytt.no.

 

 

«