Aspelin Ramm-prisen 2020

Aspelin Ramm ønsker å oppmuntre til kunnskapsutvikling som kan bidra til bedre og mer framtidsrettet byutvikling. Konkurransen vurderer masteroppgaver innenfor fagområdene eiendomsutvikling, arkitektur, landskapsarkitektur, samfunnsgeografi, ingeniørfag, økonomi og planlegging.
Foto: Aspelin Ramm asp-urban-planning-masterpitch-diploma-1600x560

Konkurransen er rettet mot masterstudenter som utdanner seg i Norge, og norske studenter som utdanner seg i utlandet. Kun godkjente masteroppgaver fra 2019 og 2020 vil bli vurdert.

Det vil bli lagt vekt på evne til tverrfaglig forståelse, og oppgavens tematikk og resultat må være relevant for praksis og gjennomføring av byutviklingsprosjekter og byplanlegging.

En finalegruppe av masterstudenter vil presentere sin oppgave for juryen og publikum under Oslo Urban Arena den 10. og 11. september. Det kåres en vinner av Aspelin Ramm-prisen 2020 samme dag. Vinneren skal ha gitt et viktig bidrag til en framtidsrettet byutvikling for byer og tettsteder.

Masteroppgavene som blir valgt ut for presentasjon på OUA, har:
- Tematisert byutvikling og byplanlegging i et samfunnsmessig og bærekraftig perspektiv.
- Bidratt med ny kunnskap ved å sette et kritisk søkelys på etablert kunnskap og praksis innenfor dagens byutvikling og byplanlegging.
- Utviklet løsninger og forslag, som har klar relevans for arbeidet med eiendoms-, by- og tettstedsutvikling.
- Dokumentert nytenkning og kreativitet som kan bidra til innovasjon i praksis.

Vinneren har gjennom sin fremføring for jury og publikum formidlet tema, problemstilling og resultater på en klar, lettfattelig og interessant måte.

Vinneren får en premie på kr. 30 000
Påmeldingsfrist 5. august 2020. Mer info om påmelding kommer etterhvert

To ganger har prisen gått til masteroppgaver i landskapsarkitektur.
I 2015 gikk prisen til Even Bakken
I 2017 til Cecilie Espedokken Vik

Juryen
Juryleder er Marianne Skjulhaug, leder ved Institutt for urbanisme og landskap ved AHO. Resten av juryen består av Per Gunnar Røe, professor ved Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO, Elin Børrud, professor i By- og regionplanlegging ved Fakultet for landskap og samfunn ved NMBU og konsernsjef Gunnar Bøyum, Aspelin Ramm.

Se brosjyren for Master Pitch 2019