Eliteplanter Norge SA tildelt forskningsmidler

Eliteplanter Norge SA er tildelt forskningsmidler fra Forskningsrådet og Miljødirektoratet, til et prosjekt i samarbeid med Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO).
Foto: Baldishol planteskole Baldishol planteskole

I dette utviklingsprosjektet er målsetningen å bruke genredigeringsteknologien CRISPR til å utvikle hageplanter med mindre spredningspotensial som reduserer risiko for tap av biologisk mangfold. Bruk av CRISPR-teknologi til å utvikle hageplanter med sterile blomster eller frø som ikke spirer vil være en bærekraftig og innovativ produksjonsmetode, hvor plantens egenskaper ellers beholdes. CRISPR-teknologien er ansett som en av de største og mest innovative oppdagelsene som har skjedd innen forskningen de siste tiårene. Utviklerne av CRISPR/Cas9, Emmanuelle Charpentier og Jennifer A. Doudna, ble nylig tildelt årets Nobelpris i kjemi.

Utvalget av norske grøntanleggsplanter kan bli svært redusert dersom Forskrift om fremmede organismer legger Artsdatabankens Fremmedartsliste til grunn. Dette vil også legge føringer for norsk utvalgsarbeid i tiden framover. 

Utvalgsarbeid i Norden har hatt som mål å finne planter som lett lar seg formere i planteskole og samtidig tåler det nordiske klimaet. Egenskaper det er fokusert på er herdighet, dekkevne, voksekraft og formeringsevne. Det er et paradoks at de samme egenskapene nå vurderes som risiko-egenskaper og medfører oppføring som fremmede arter med svært høy eller høy risiko for norsk natur i Artsdatabankens Fremmedartsliste. Genredigerte planter som utvikler frø som ikke er spiredyktige eller blomster som er sterile, vil gi planter med de samme egenskapene, men med lav spredningsrisiko.

Hagebusker er populære planter i norske hager fordi de har vakre blomster eller frukter, og fordi de skjermer for innsyn fra veier og naboer. Buskene bringer dessuten en liten bit av skogen inn i boligområdene - noe både mennesker og fugler setter pris på. Mange av disse populære hagebuskene hører imidlertid ikke hjemme i Norge og kan gi alvorlige konsekvenser for biologisk mangfold dersom de sprer seg utenfor hagegjerdet. Planter som utgjør svært høy risiko eller høy risiko i norsk natur er oppført på Artsdatabankens Fremmedartsliste. De kan for eksempel påvirke det naturlige økosystemet og utkonkurrere stedegne arter, eller opptre som ugress i landbruket og i private hager. 

Eliteplanter Norge SA ønsker i dette utviklingsprosjektet å bruke genredigeringsteknologien CRISPR til å utvikle sterile planter til hage og anlegg og derved redusere risiko for norsk natur. Bruk av CRISPR-teknologi for å gjøre hageplanter sterile vil både være en ny produksjonsmetode og resultere i et bærekraftig produkt med helt nye egenskaper som vil være av stor økonomisk interesse for norske produsenter av hage- og landskapsplanter.


Ullungrogn 'Dodogn'
Sorbus ulleungensis 'Dodong' E. Foto: Eliteplanter Norge SA

Om Eliteplanter Norge SA
Eliteplanter Norge SA er et utviklingsselskap som arbeider med utvalg, produksjon og markedsføring av norskproduserte grøntanleggsplanter av høy kvalitet og for norske forhold. Selskapet er et sameie av 12 planteskoler som sammen er totalleverandører av grøntanleggsplanter til hele Norge.

Eliteplanter Norge SA har rettighetene til varemerket E-plante® og planteskolene produserer og selger E-planter innenfor E-plantesystemet. Planteskolene er hver for seg unike bedrifter med ulik produksjon og spesialfelt, som busker, trær, ungplanter, frukttrær, sommerblomster og planter egnet til hager, parker og anlegg.

Vierpære
Pyrus salicifolia Vierpære 'DIS' E

Pressemelding - kontaktperson:
Hilde Liland, Eliteplanter Norge SA
Tlf 97 17 28 26 / post@eliteplanter.no