Hvordan ser framtidas fergeterminalstruktur ut i Oslo?

Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med Oslo Havn KF lyst ut et oppdrag på Doffin som skal se på alle sider av fergeterminalstrukturen i Oslo.
Foto: Foto_Patriks Dronetjenester Foto_Patriks Dronetjenester

PBE søker etter konsulentteam med erfaring og kompetanse innen fagfelt som logistikk og transport, havneplanlegging, miljø og bærekraft, byutvikling og samfunnsøkonomi.

Filipstad, Vippetangen og Kongshavn

Utredningen skal se på en gjennomgang av eksisterende situasjon og alternative strukturer for utenriksfergeterminaler i Oslo. Oppdraget skal vurdere til sammen åtte mulige alternativer av samlet eller delt løsning, som i tillegg til dagens terminaler på Filipstad og Vippetangen omfatter Kongshavn som mulig plassering.

Alternativene skal bli vurdert med tanke på arealmessige, økonomiske, miljømessige, regulatoriske og byutviklingsmessige konsekvenser, i tillegg til konsekvenser for den samlete virksomheten til Oslo havn, tekniske forhold og samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Bakgrunnen for oppdraget

Utredningen som skal gjennomføres har bakgrunn i bystyrets vedtak i behandlingen av områdereguleringen for Filipstad i juni i år. Arbeidet er bestilt av Byrådsavdeling for næring og eierskap og Byrådsavdeling for byutvikling. Utredningen skal, når den er ferdigstilt, behandles av Oslo bystyre.

Organiseringen av arbeidet med utredningen

Arbeidet blir ledet av Byrådsavdeling for næring og eierskap, i samarbeid med Byrådsavdeling for byutvikling gjennom en styringsgruppe. Det er etablert en arbeidsgruppe som blir ledet av Plan- og bygningsetaten der Oslo Havn KF deltar.

Mer om oppdraget

Utredningsoppdraget har tilbudsfrist 12. januar 2021 klokken 12.00. Beslutning om tildeling vil skje i løpet av siste halvdel av februar, og arbeidet skal starte så snart som mulig etter dette.

Pressemelding fra Plan- og bygningsetaten, Oslo

Se hele utlysingen på Doffin