Ingen IFLA verdenskongress i 2020

IFLAs verdenskongress 2020 som var planlagt i Malaysia i sommer, blir avlyst/utsatt til neste år.
Foto: ILAM WC2020avlyst

Styret i IFLA har fulgt nøye med på utviklingen av COVID-19 pandemien, og har vært i kontakt med alle vertsorganisasjonene som har forpliktet seg til å avholde de nærmeste verdenskongressene.

Styret i IFLA aksepterer beslutningen til organisator for 2020-kongressen, ILAM, den malaysiske landskapsarkitekturforeningen, om å dessverre avlyse inneværende års kongress og generalforsamling i Penang. Etter avtale med foreningene i Kenya/Sverige (2021), Korea (2022) and Tyrkia (2023), har vi blitt enige om å forskyve arrangeringen av IFLA World Congress og Council-møter på følgende måte:

2020  Ingen kongress

2021  Malaysia

2022  Korea

[2023  Sverige/Kenya]* ikke endelig avklart

2024  Tyrkia

Datoen for 2021 Verdenskongress og World Council i Penang annonseres snarlig.

IFLAs styre takker alle involverte for samarbeidet og framsynet i å komme fram til denne beslutningen. Den vennlige og samarbeidsvillige tonen som har preget diskusjonene styrker solidariteten innen landskapsarkitekturprofesjonen globalt, og vitner om kvaliteten på dens individuelle ledere.

IFLAs styre vurderer mulighetene for et digitalt World Council-møte i september 2020.  Delegater og foreninger vil få beskjed så snart styret og sekretariatet har kommet fram til den beste måten å gjennomføre det på.

James Hayter
IFLA President
www.iflaworld.org