Jorid Heie Sætre ny plansjef i Skien kommune

Hun overtar jobben etter at tidligere plansjef gjennom 12 år, Olav Backe-Hansen, startet i ny jobb hos Børve og Borchsenius rett før jul i fjor. 
Foto: Varden Varden

Jorid Heie Sætre jobber i dag i Kragerø kommune som plan og byggesakssjef. Hun er utdannet landskapsarkitekt og har bred erfaring fra offentlig og privat arbeidsliv. Hun har tidligere jobbet i Telemark fylkeskommune og før det byutviklingssjef i Porsgrunn kommune. Mange av NLAs medlemmer husker sikkert det flotte programmet og den proffe gjennomføringen av Fagdagen i Porsgrunn i 2018. Her hadde Jorid en sentral rolle.

Oppstart i jobben i Skien 10. august
- Jeg gleder meg veldig til å starte. Innsalget med å være en del av et team og å sette Skien på kartet som regionshovedstad trigget meg. Jeg er opptatt av å møte innbyggerne og alle som ønsker å bidra til å utvikle Skien. Skien er en stor by og jobber seriøst med byutviklingen, sier Jorid Sætre i en kommentar til Telemarksavisa. 

God medvirkning i planprosesser
- Planutvikling handler om medvirkning fordi det berører mange. I de fleste plansaker ønsker befolkningen å komme tidlig inn i prosessen og informasjonsbehovet er stort. Jeg er opptatt av å ha en åpen prosess for at alle føler de får sagt sitt, sier hun. Sætre har tidligere jobbet blant annet som prosjektleder i Bane Nor Eiendom (tidligere Rom Eiendom).