LAE #6 søker prosjekter. Frist forlenget til 1. juni 2020

Landscape Architecture Europe (LAE) etterlyser forslag til den 6. utgaven av LAE årbok om beste europeiske prosjekter innen landskapsarkitektur. Utgivelsen er finansielt støttet av IFLA Europe.
Foto: LAE_Call_2020

Hvert 3. år utgis et praktverk om prosjekter i europeisk landskapsarkitektur. Nå planlegges ny utgivelse og landskapsarkitekter oppfordres til å melde inn sine beste prosjekter.

LAE søker prosjekter til ny utgave, frist forlenget til 1. juni 2020

Man kan nå melde inn prosjekter som er ferdigstilt i perioden 1. januar 2017-31. desember 2019.

Mer info og skjema for påmelding

Om LAE: Landscape Architecture Europe (LAE) er en stiftelse som vil fremme og styrke landskapsarkitekturen ved å gi ut en treårig årbok, hvor det gis gi en kritisk gjennomgang av moderne europeisk landskapsarkitektur. LAE har sitt utspring i IFLA Europe.
top-laecom3