Naturrestaureringskonferansen 2021

For å markere starten på FNs tiår for naturrestaurering, inviterer Miljødirektoratet og NINA til den første helhetlige naturrestaureringskonferansen i Norge.
Foto: NINA restaureringskonferanse-logo_1

Nedbygging av areal er den viktigste trusselen mot naturmangfoldet. Det er ikke lenger nok å bevare natur – vi må også restaurere. Naturmangfold og alt som naturen gir oss er livsgrunnlaget vårt, men i dag er 75 % av verdens landarealer forringet eller ødelagt av menneskelig påvirkning og 20% av alle verdens arter er truet av utryddelse. Restaurering av natur er nødvendig for å bevare biodiversitet, matforsyning og rent vann, i tillegg er det et viktig virkemiddel for å løse klimakrisen.

FN har bestemt at 2021-2030 skal være verdens tiår for restaurering av økosystemer.

Naturrestaurering er tiltak for å reparere og forbedre natur og økosystemer som er ødelagt eller forstyrret. FN ønsker at tiåret for naturrestaurering skal gi et virkelig løft til arbeidet med å restaurere skadet og ødelagt natur.

Hjerkinn - et naturrestaureringsprosjekt som viser vei

TID: 18.-19. januar 2021
STED: Trondheim, Scandic Nidelven
PÅMELDING: Interessen for konferansen er så stor at det nå er fullt for de som vil delta fysisk, MEN siden er så mange som ønsker å bli med, har Miljødirektoratet og NINA bestemt at det blir gratis å delta digitalt! 

Til program og påmelding