Tidsskrift for norsk landskapsarkitektur

Styret i NLA mener tiden nå er inne for et eget tidsskrift, for bedre synlighet, for dokumentasjon og inspirasjon og - fordi det mangler.
Foto: Mona Vestli Høstkonferansen 2018

Arkitektnytt som «meldingsblad»

NLA har en lang historie med å bruke NALs tidsskrift som meldingsblad, i følge Magne Bruun i 75 år for landskap og utemiljø (s. 48), «siden vinteren 1971 – da bekreftet et ekstraordinært årsmøte avtale om samarbeid med Arkitektnytt fra nyttår 1972. Misnøye pga. kostnadene gjorde at avtalen ble sagt opp og inngått igjen flere ganger. Årsmøtet 1983 gjorde kuvending i saken, og abonnementsordningen ble stadfestet igjen».

I mai 2019 gjennomførte vi en medlemsundersøkelse om ønsker for kurstilbud og andre prioriterte områder for NLA. Mer innsats på arkitekturpolitikk, samfunnsdebatt og -engasjement – og større synlighet i media, behov for å øke forståelsen og betydningen av faget i samfunnet, framkom. Svarene viste også at kun 12 % av medlemmene ville ha abonnert på Arkitektnytt og Arkitektur N dersom de ikke var obligatoriske!

Med bakgrunn i medlemsundersøkelsen mener styret at dekningen av landskapsarkitektur i NALs fagtidsskrifter ikke står i forhold til behovet. Fagfeltet er mangfoldig og rommer akademia, planfag og prosjekter. Et tidsskrift med bredt landskapsfaglig perspektiv finnes ikke på markedet i dag, og vil bidra til å profilere og markedsføre faget i samfunnet forøvrig, også i det offentlige Norge. I januar 2020 hadde vi derfor et heldags arbeidsseminar, under veiledning av Norsk Tidsskriftforening.

Workshop med Bente Riise, Norsk Tidsskriftforening

Her diskuterte vi eksistensielle spørsmål: Hva vil vi med nytt norsk tidsskrift? Hvorfor starte et eget magasin? Første innskytelse er at det mangler – dokumentasjon er viktig og det samme med inspirasjon.

Vi driver med skreddersøm i en sammensatt profesjon. Vi må vise oss fram som en selvstendig faggruppe, og drive politisk synliggjøring. Landskapsarkitektens fagkunnskaper favner bredt og er en særegen kombinasjon av teknisk innsikt, form og naturkunnskap. Et eget tidsskrift vil kunne få med bredden i faget – det store spennet. Til dette trenger vi en egen redaktør med en sterk stemme/skråblikk utenfra. Vi ønsker oss et bildesterkt medium, masse bilder, fine bilder. Man skal få et frodig, grønt, inspirerende inntrykk når man åpner bladet. Som en av deltakerne sa: «Man skal bli sur hvis noen har tjuvlånt det.»

Tidsskriftet skal være redaksjonelt uavhengig og følge Redaktørplakaten. Styret ser for seg fire utgaver i året og at det skal være valgfritt for NLAs medlemmer å motta disse. Etter etableringen av eget tidsskrift, vil tidsskriftavtalen med NAL sies opp med virkning fra januar 2023.

NKF
- En gammel drøm for NLAs president Rainer Stange: et eget tidsskrift for landskapsarkitektur. Foto: Norsk Kommunalteknisk Forum.

 

Sak til årsmøtet 31. oktober

Et eget tidsskrift vil innebære en ny æra for norsk landskapsarkitektur. Saken presenteres og kommer til avstemming årsmøtet 31. oktober

Sak 6 Styrets årsmelding
Sak 12 Tidsskrift for landskapsarkitektur

Landskapsarkitekter må nå ut av Anne Tibballs, debattinnlegg på arkitektnytt.no 14. mai

IMG_5119
Det danske magasinet LANDSKAB fyller 100 år i år! Dansk landskapsarkitektur er verdenskjent dels på grunn av tidsskriftet LANDSKAB. Tidligere redaktør gjennom 36 år, Annemarie Lund deltok på workshop i januar og delte med sin kunnskap. Foto: Marit Hovi