Trestykker 2020

Årets versjon av TreStykker er ferdigstilt og kan besittes i Vaterlandsparken i Oslo.
Foto: Knut Werner Lindeberg Alsén Knut Werner LAlsén

TreStykker er som vanlig en midlertidig konstruksjon, så det gjelder å ikke vente for lenge. Prosjektgruppa består av arkitekt- og landskapsarkitektstudenter fra BAS, AHO, NMBU og NTNU. NLA har vært sponsor for prosjektet og gitt 10 000 kr i prosjektmidler.

TreStykker har vært arrangert 11 ganger tidligere. Alt er tegnet, prosjektert og bygget av studentene, hensikten er blant annet at studentene skal få praktisk byggeerfaring. I år er det dels blitt brukt gjenbruksmaterialer.

Plan, detaljer og moduler (pdf)

Plan, detaljer og modulerS1

Les mer på www.trestykker.com/trestykker-2020-2/

Fasade 1.20-kopi