Digitalt kurs om universell utforming av uteområder

Har du oversikt over hvilke krav som gjelder i ulike typer uteområder? Bli med på kurs i april. Kurset holdes for to ulike målgrupper.
Foto: Karen-Anne Noer Skjermbilde 2021-03-18 kl. 12.01.39

Universell Utforming AS har utarbeidet veilederen «Universell utforming av uteområder. Krav og anbefalinger» (PDF 3 MB)  som omhandler hvilke krav som gjelder i ulike type uteområder. 

Kursinnhold

Ønsker du å lære mer om hvilke uteområder som skal ha universell utforming og hvilke krav som gjelder hvor? Hvor gjelder byggteknisk forskrift og hvor gjelder Statens vegvesen sine vegnormaler? Stiller byggteknisk forskrift krav til turveier og snarveier? Eller visste du at en gangvei eller atkomst som følger terrenget ikke regnes som rampe?

Universell Utforming AS arrangerer kurs om uteområder tirsdag 13. april kl. 9.00-11.30 og tirsdag 20. april kl. 9.00-11.30. Kurset 20. april er spesielt rettet mot prosjekterende. Universell Utforming AS har utarbeidet veilederen «Universell utforming av uteområder. Krav og anbefalinger» som ligger tilgjengelig på deres nettside.

Informasjon om og påmelding til kursene finner du her:

Digitalt kurs om universell utforming av uteområder, 13. april

Digitalt kurs om universell utforming av uteområder (for prosjekterende), 20. april

 Kursholder: Karen-Anne Noer, Universell Utforming AS