«Endring» NLAs fagdag 17. september i Larvik

Fullt program med påmelding kommer i juni. Hold av datoen.

Foto: ill. Ruben Ratkusic 05 Forsidebilde Facebook Event 1920x1005

Endringer påvirker oss som landskapsarkitekter. De store tankene, byutviklingen, naturlandskapet og det bygde landskapet forandres. Medvirkende design og kunnskap om økologi er verktøy i arbeidet vårt. Vårt syn på estetikk endrer seg i takt med utfordringene. 

Noen endringer er nesten umerkelige, kommer forsiktig, litt etter litt. Andre kommer brått og som sjokk. Blir merkedager som forandrer. 11. september, 22. juli og 12. mars. Paradigmeskifter.

Noen endringer har store konsekvenser, så store at vi ikke helt kan se det for oss. De mest alvorlige, klimaendringene og tap av biologisk mangfold, truer selve kloden. Endringer som gjør oss redde. Begge er resultat av menneskelig aktivitet. 

De fleste endringene kan likevel være positive. Vi kan lære av dem. Nye idéer. Nye former for samarbeid. Ny bruk av omgivelsene våre. Nye, nære steder å besøke. Ny betydning av byrommene.  

Er vi endringsvillige? Tør vi utfordre oss selv?


DAGPROGRAM

Gro Herheim: «Endringer i kommunelandskapet» – Larvik er på veg, men til hva?

Thomas Hylland Eriksen: «Det fysiske rom som knapp ressurs» – Appifisering, digitalisering og plattformisering i pandemiens skygge 

Stig L. Andersson – deltar på streaming, tittel kommer

Rune Skeie: «Kan landskapsarkitekturen hjelpe oss ut av klima -og naturmangfoldkrisa?»
Rune skal gjennom parallelloppdraget for Dokken, Bergen, fortelle hvordan landskapsarkitektene kan bidra til å løse vår tids største utfordringer. 

Rolf-Erik Poppe: «Endringer i natur og naturlandskapet»
Grønne hoder og bærekraftige byer er vel og bra, men hva skjer i den store virkeligheten utenfor Ring 3? 

Else Abrahamsen: «Arbeidsmetoder for en ny tid»
Om hvorfor vi arkitekter må være aktive pådrivere av endring og viktigheten av demokratiske arbeidsmetoder.

Kathryn Gustavson: «Changes in the definition of Beauty»
- About the constant changes we go through in relationship to landscapes that are based on multiple factors such as knowledge

Sofadiskusjon med Gunnar Ridderstrøm som moderator
«Landskap i endring» – Hvordan kan landskapsarkitekturen bidra til bærekraftige endringer?

Aina Aske: «Residenshagen i Larvik – Gjenoppdagelsen av et gjemt og glemt herregårdslandskap»

ETTERMIDDAGSPROGRAM – felles oppmøte utenfor Bølgen 15.15 – 17.45      
Byvandring med mat og musikk: «Skjulte perler og uslepne diamanter i Indre havn og Gamlebyen» 

KVELDSPROGRAM Bølgen Kulturhus 19.15 – 23.00
Musserende og mingling – Utstilling studentkonkurransen  «Nærmiljø»
Utdeling av Landskapsarkitekturprisen 2021
Middag
Konsert i regi av Vestre 
DJ Siri Narverud 

Takk til våre sponsorer
AFAG, Altaskifer, ASAK, Bergknapp, Eliteplanter Norge, Innlandet Trepleie, Louis Poulsen, NOLA, Rampline, Sto Cretec, Streetlife Studio Scandinavia, Søve, Vestre