Foreslå tema for studentoppgaver, NMBU, innen 1. mars

Institutt for landskapsarkitektur oppfordrer alle som jobber i grøntanleggsbransjen til å foreslå temaer. Det gir en mulighet til å finne ut mer om problemstillinger man møter i hverdagen.
Foto: NMBU NMBU

Har du en problemstilling som du ønsker belyst i en mastergradsoppgave ved NMBU?

Hver vår velger landskapsarkitekt- og landskapsingeniørstudenter tema for neste års gradsoppgave. Valg vår 2021 innebærer at oppgaven skrives våren 2022, leveres 15. mai og forsvares muntlig på gradsdagen rundt 20. juni 2022.

Landskapsarkitektstudentene skriver masteroppgave, 30 studiepoeng og landskapsingeniørstudentene bacheloroppgave, 15 studiepoeng. Hvert studiepoeng innebærer ca. 25 timer arbeid.

Aktuelle tema for gradsoppgavene samles i en temakatalog. Mange studenter bruker denne temakatalogen for å finne problemstillingen de ønsker å skrive om.

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.

Hvordan melde inn tema til gradsoppgave?
Last ned skjema for ditt (dine) temaforslag. Utfylt skjema sendes jorun.hovind@nmbu.no 
som også kan svare på eventuelle spørsmål. Frist: 1. mars 2021

Bacheloroppgave i bedrift/organisasjon

En annen mulighet er at Landskapsingeniørstudenter kan inngå avtale med bedrift/organisasjon om bacheloroppgaven.

Last ned «Bachelor i bedrift – avtalemal». Interesse for å inngå avtale og forslag til problemstilling sendes til kristin.berg0@nmbu.no Eventuelle spørsmål kan også sendes til samme e-postadresse.

For problemstillinger som velges vil bedriften/organisasjonen inviteres til gradsdagen og vil få tilgang til oppgaven digitalt når oppgaven er bedømt bestått og klagefrist med eventuell klagebehandling er avsluttet.