Hurtigpraksis 2021, søknadsfrist 1. mai 2021

Hurtigpraksis er en årlig workshop for studenter. I år foregår den i Oslo. Søknadsfristen er 1. mai.
Foto: Hurtigpraksis Hurtigpraksis

Hurtigpraksis vil i 2021 finne sted i Oslo. I år har vi plass til 30 deltakere. Arrangementet krever ingen forkunnskaper, både førsteårs- så vel som avgangsstudenter oppfordres til å søke. Workshopen består av kontorbesøk, debatter, designoppgaver, ekskursjoner og sosiale arrangementer: en gavepakke for studenter som søker innsikt i en mangfoldig profesjon.  

Hurtigpraksis er en workshop arrangert av og for studenter tilknyttet arkitektur-faget. Organisasjonen startet på AHO i 2015 og har inspirert et tredvetalls studenter hver sommer siden. Vi har som mål å knytte sterkere bånd mellom studiesteder, profesjoner og arbeidsplasser. Dette er to lærerike og hyggelige uker hvor dere får innblikk i utallige arkitektur-forgreininger og verdenssyn, sammen med studenter fra hele landet. Programmet planlegges i skrivende stund og blir en salig blanding av kontorbesøk, befaringer, debatter og sosiale herligheter. 

Vi søker studenter med iver og gnist, som kan bidra i diskusjoner og samarbeide i tverrfaglig gruppe. Alle studenter innen arkitektur, landskapsarkitektur, og interiørarkitektur oppfordres til å søke. 

Søknad sendes til kontakt@hurtigpraksis.org eller via søknadsskjema på våre nettsider https://hurtigpraksis.org/soknad-2021/  innen 1. mai 2021.

Mvh Styret i Hurtigpraksis 2021