Kirkeparken og Kulåsparken i Sarpsborg er utnevnt til «Årets Grønne Park 2021»

NAML legger avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter, i utnevnelsen av «Årets Grønne Park».

Foto: naml IMG_4478

«Årets Grønne Park 2021»

NAML, Norske anleggsgartnere, miljø- og landskapsentreprenører - er en bransjeorganisasjon som har som formål å samle alle kvalifiserte anleggsgartnere og andre som driver bedrift innen grøntanleggsbransjen. Gjennom å sette fokus på gode og viktige grøntanlegg vil organisasjonen styrke tilliten til næringen og heve dens omdømme i samfunnet.
Prisen «Årets grønne park» ble innstiftet og første gang delt ut i 1989. Det ble ingen tildeling i 2020 og i 2021 er det følgelig for 32. gang at prisen deles ut. Følgende statutter legges til grunn ved utnevnelsen:

a) At parken har høy estetisk og bruksmessig verdi, også sett i forhold til anleggets omgivelser
b) At det fagmessige nivå på skjøtsel og drift ligger høyt
c) At parken er tilgjengelig for allmennheten

Kulåsparken i Sarpsborg er en gammel naturpark som ble opprettet sist på 1800-tallet. I forbindelse med byens 1000 års jubileum i 2016 ble det foretatt en omfattende oppgradering av parken med bygging av nytt amfi, fornyelse av lekeplass og fonteneanlegg, og nytt parkutstyr. Og sammen med Kirkeparken danner dette ett sammenhengende flott grønt-drag fra torvet og sentrum av Sarpsborg, til det flotte høydedraget som Kulåsparken ligger på. 

Honnør til Sarpsborg kommune, Parkavdelingen

Kulåsparken/Kirkeparken har vært et viktig grøntområde i Sarpsborg i mer enn 100 år.  Den domineres av en fin gammel furuvegetasjon med innslag av bøk. Treslag som har vært resistent mot den luftforurensing som tidligere var en belastning i en by med trelastindustri. 

Plantebruken i Kirkeparken har fått en total omlegging til store og vakre staudeplantinger som gir farge og opplevelser gjennom hele vekstsesongen. Det krever et tett vedlikehold, spesielt i perioden fram til bedene er etablert. Informasjon om plantebruken er god og lettfattelig.

I Kulåsparken ble det foran byens 1000 års jubileum foretatt en nennsom oppgradering av parken og den fremstår vakker og velstelt uten å være for «parkifisert».

Parken er et yndet og lett tilgjengelig naturområde sentralt i byen. Det nye utendørs amfiet legger til rette for at parken skal kunne brukes til konserter og ved store anledninger uten at den mister sin verdi som natur- og rekreasjonsområde i hverdagen.

Som det fremgår av statuttene legges det avgjørende vekt på fagmessig høyt nivå på drift og vedlikehold av anlegget ved siden av de bruksmessige og estetiske kvaliteter.  

Utmerkelsen er derfor i første rekke ment som honnør til Sarpsborg kommune, ved Inger Hilde Jørgensen som har lagt sin sjel i både planlegging, utførelse og skjøtsel av Kirkeparken og skjøtsel av Kulåsparken i godt samarbeid med teamleder Tommy Fred i Veg og Grønt, kommunalteknikk, og driftsleder Jon Harald Huseby i Parkavdelingen.  

Følgende konsulenter og utførende har deltatt i arbeidet med oppgradering av Kulåsparken

- Landskapsplan v/Ark Ama arkitektkontor, Mysen
- Prosjektering av amfi, overvannshåndtering samt funksjonsbeskrivelse av scenebygg v. AFRY Pöyry Norway as, Sarpsborg 
- Arkitekttjenester scenebygg, Moth arkitekter AS, Halden  
- Bygging av amfi, fonteneanlegg, Leif Grimsrud AS, Halden 
- Konsulenttjeneste fontene, Fontene-Teknikk AS, Nordstrand, Oslo

Prisen blir offisielt delt ut i parken 26.11, men pressemelding er sendt ut, og ordfører/parkvesenet i Sarpsborg er informert. 

Komiteen for tildeling har bestått av:
Landskapsarkitekt MNLA Guri Vallevik Håbjørg 
Fagansvarlig i NAML, Anleggsgartnermester Bjørn Aakerholt