Klima og sirkulærøkonomi sentralt i nye miljøkrav til utemøbler

De nyeste miljøkravene for svanemerkede utemøbler, lekeapparater og parkutstyr er skreddersydd for sirkulærøkonomien. 

Foto: GettyImages klatre

Økende interesse 

Tilbudet av svanemerkede utemøbler og lekeapparater har vært i stor vekst de siste årene. Mens det i 2018 var 12 svanemerkede produkter, teller vi nå over 750 ulike varianter med det offisielle miljømerket på det nordiske markedet. 

Også innkjøperne har fått øynene opp for verdien av miljømerking på dette området. Tre av Norges største kommuner – Asker, Bærum og Drammen – stiller nå krav om miljømerkede lekeapparater. 

Ønsker du å høre mer om de nye kravene?
Bli med på webinar med Nordisk miljømerking 5. mai. 
Til mer informasjon og påmelding

Lavere klimabelastning

Metalldelene i et utemøbel som en benk, et klatrestativ eller et gym-apparat står tradisjonelt for en stor del av klimabelastningen. Utemøblene som skal sertifiseres etter de nye miljøkravene må i enda større grad enn før ha metalldeler som består av resirkulert metall eller som kan dokumentere at det er produsert med lavere klimabelastning. 

En mer sirkulær økonomi

Tapet av natur og overforbruk av ressurser er – ved siden av klimakrisen – vår tids aller største utfordringer. Vi bruker ressurser som om vi hadde 1,6 jordkloder i året, og det kan vi ikke fortsette med. Derfor er det helt nødvendig at vi blir flinkere til å bruke ressurser vi allerede har utvunnet om igjen. Dette legger Svanemerkets nye krav til rette for, både i design og i valg av råvarene som kan brukes. 

Utemøbelet skal enkelt kunne tas fra hverandre slik at trevirket, plasten og metallet kan sorteres ut og komme inn i nye materialkretsløp. I tillegg må møbeldeler av plast og metall etter de nye kravene ha en høy andel resirkulert materiale. For eksempel må 75 prosent av alt stål og aluminium være resirkulert (i utemøbler som består av relativt mye metall) eller komme fra produksjon med lave klimagassutslipp.

God kvalitet og lang brukstid

Utemøbler må tåle all slags vær og tidvis hard bruk. Trevirket som brukes må oppfylle strenge krav til holdbarhet, en viktig forutsetning for lang brukstid. Svanemerkede utemøbler har garantitider på 10-20 år avhengig av hva slags del det er snakk om.

Hva inkluderes i produktgruppen utemøbler, lekeapparater og parkutstyr?

Produktgruppen omfatter møbler til utebruk, utstyr til lek og sport, og parkutstyr. For eksempel bord, stoler, benker, klatrestativer, husker, lekehus, sandkasser og sklier til lekeplasser, fastmonterte trenings- og parkourapparater, stakitt, espalier, avfallskontainere, flaggstenger, sykkelstativ og skur.

Svanemerkede utemøbler 

  • Har et sirkulært design som fremmer muligheten til reparasjon og resirkulering. 
  • Lever opp til strenge råvarekrav: Trevirket er lovlig hugget, sporbart og minst 70 % stammer fra sertifisert bærekraftig skogbruk. Plast oppfyller krav om en høy andel resirkulert plast eller plast av fornybare materialer. Metall oppfyller krav om en høy andel resirkulert metall eller metall fremstilt med lavere klimabelastning. 
  • Oppfyller strenge krav til kjemikalier, for eksempel er det ikke tilsatt halogenerte flammehemmere, fluorstoffer eller nanopartikler. 
  • Oppfyller krav som fremmer lang levetid på produktet. 

svanelogo
Kilde: Pressemelding fra Miljømerking Norge