Landskap 1-2021 er ute

Landskab åpner det nye året med et nummer som har fokus på ulikhet og kjønnenes betydning for byrom og landskap.
Foto: Foto: Agnete Muusfeldt. Mølleåen, arkivfoto Landskab 8-1990 Landskabssnas_1_2021

«FNs bærekraftsmål utgjør en global dagsorden som foruten å ville bremse klimaforandringer og opprettholde naturmangfoldet, også har ambisiøse mål for å redusere ulikhet og oppnå likestilling mellom kjønnene. 

Hvis vi vil redusere ulikhet, må vi spørre oss selv: hvordan kan  ulikhet mht alder, kjønn, handicap, rase, etnisitet, opprindelse, religion, økonomi eller annen status, påvirke arkitekturen og landskapsarkitekturen? Hvordan utfordrer vi ulikhet i utdanningen, i yrkeslivet, i samfunnet, i kunsten - og hvordan oppnår vi forandringer og endret adferd?»

Les fortsettelsen av lederen og hele innholdsfortegnelsen

Landskab 1-2021 har blant annet med artikkelen «Livet i høyden – Munch Brygge 29» av Annesofie Milner, Maja Kozak Dehlin med innspill fra Gullik Gulliksen Landskapsarkitekter.

Landskab er et dansk og nordisk tidsskrift for landskapsarkitektur, grunnlagt i 1920, under navnet Havekunst. Utkommer 8 ganger i året. Utgis av Danske landskabsarkitekter på Arkitekturforlaget i Danmark.  
Redaktør siden 2018 er Christina Capetillo.
Abonnement kan tegnes ved å sende en e-post til subscrition@arkitektforening.dk eller det kan bestilles her.