Landskapsarkitektur i små prosjekter, kurs 15.10

Kurs om tverrfaglig samarbeid og stedstilpasning i små prosjekter. Utviklet av NAL i samarbeid med MNLA Iwan Thomson og MNAL Barbara Hasenmüller.

Foto: sørligata

Hvordan lykkes med god landskapsarkitektur og stedstilpasning i små prosjekter og hvordan får vi til et godt samarbeid på tvers av fagene: arkitekt, landskapsarkitekt og landkapsingeniør mfl. for å få til de beste løsningene?

Hvordan kan f.eks. arkitekter som arbeider med mindre prosjekter argumentere for å bringe inn den relevante spisskompetanse? Det kan dreie seg om tilpasninger og terrengbearbeiding på eneboligtomter, utforming av hager, bakgårder, inngangspartier, mindre offentlige og halvoffentlige rom, parkering og små lekeplasser, samt håndtering av overvann i ulike sammenhenger. 

Med dagens utfordringer knyttet til klimaendringer, er det ekstra viktig at de ulike fagene sammen kan bidra til mer miljøvennlige løsninger, som ivaretar natur og biologisk mangfold. 

Kurset er utviklet av NAL i samarbeid med arkitekt og landskapsarkitekt MNLA Iwan Thomson og arkitekt MNAL Barbara Hasenmüller  

Målgruppe: Arkitekter, landskapsarkitekter, landskapsingeniører, arealplanleggere og andre interesserte

Medlemsrabatt for medlemmer i NLA
Sted: Arkitektenes hus, Josefines gate 34, Oslo
Tid: 14. oktober
Påmeldingsfrist: 7. oktober

Mer info, program og påmelding