«NY AGENDA 3. Dansk landskabsarkitektur 2014-2020» er utgitt.

Klimaperspektivet er et gjennomgående tema i NY AGENDA 3, som er utvalgt av en jury av nordiske landskapsarkitekter.

Foto: Forside: JAJA Architects, Parkeringshus og Konditaget Lüders. Foto Rasmus Hjortshøj 9788792420664-768x975

Dokumentasjon på det beste innen dansk landskapsarkitektur

Omkring hvert femte år udkommer Ny Agenda, nu med den tredje i rækken. Serien danner fortsættelse af Danmarks Havekunst I-III, der udkom i 2000-02. Danske Landskabsarkitekter har herved – og temmelig enestående – en dokumenteret historie fra de første haver og til de nutidige anlæg.

De 40 projekter i Ny Agenda 3 er udvalgt af en jury af nordiske landskabsarkitekter. Bogen er opdelt i kategorierne: Ved hav og strand / Grøn kulturarv / Åbent land og skov / En grønnere by / Oppe over jorden / De store planer. Klimaperspektivet er et gennemgående tema i de fleste projekter og har derfor ikke – som i den foregående – en selvstændig kategori.
Se nærmere presentasjon av de ulike temaene. 

Bogen kan købes gennem forlaget Bogværket og i Arkitektforeningens Butik til 298 kr.
Se innholdsfortegnelsen

Bedømmelseskomité og styregruppe

  • Annemarie Lund, bogens redaktør, redaktør af Ny Agenda 1 og 2 og tidligere redaktør af tidsskriftet Landskab
  • Tine Gils, landskabsarkitekt MDL som repræsentant for Danske Landskabsarkitekter
  • Kirsten Lund Andersen, stadsgartner i Aalborg Kommune, landskabsarkitekt MDL som repræsentant for Park- og Naturforvalterne
  • Knud W.Ø. Larsen, landskabsarkitekt MDL MAA som repræsentant for Danske Arkitektvirksomheder samt
  • Thorbjörn Andersson, landskabsarkitekt LAR/MSA, professor SLU, Ultuna, ekstern medlem af bedømmelseskomitéen
  • Rainer Stange, landskabsarkitekt MNLA, professor AHO, Oslo, ekstern medlem af bedømmelseskomitéen

Bogen udgives med økonomisk støtte af Park- og Naturforvalterne, Danske Arkitektvirksomheder og Danske Landskabsarkitekter samt fondsmidler fra Bergiafonden, Havekulturfonden, Karin og Georg Boyes Fond, Margot og Thorvald Dreyers Fond og Statens Kunstfond.