Satsing på grønn mobilitet må ikke gå på bekostning av byens trær

Oslo kommunes sykkelsatsing medfører unødvendig felling av store trær, og setter ambisjonen om planting av 100 000 nye trær i et merkelig, useriøst lys.
Foto: M. Vestli: Park på stett - lønnetre ved Schous plass IMG_0508

Kronikk av Rainer Stange, president i NLA

Verdien av gammel vegetasjon
Nyplanta trær må ha mange år for å oppnå samme verdi som store trær. Vi må noe grønt og levende rundt oss, spesielt når vi bor i den tette byen. Som landskapsarkitekt er ett av vårt fremste mål å plante gatetrær på fortauene. Gatetrær er geniale, siden de tar liten plass – stammen er ikke tykkere enn ei lysmast, mens det grønne svever over våre hoder, som en park på stett.

Gatetrærnes spesielle rolle
Gatetrær får en helt spesiell rolle på grunn av sin størrelse og lange levetid. De bringer det grønne inn til hver leilighet i den tette byen. Treplantingene introduserer skjønnhet og liv i det offentlige byrom, også når gatene er tomme for mennesker. 

På slutten av 1800-tallet fram til annen verdenskrig ble det plantet gatetrær i veldig mange gater. Vi kjenner de berømte og besungede kastanjene i Bygdøy allé. Etterkrigstida stod i bilismens tegn. Trafikkingeniørene viste liten nåde for forfedrenes gateplantinger, slik at en rekke alléer og trerekker ble meiet ned når gatene ble omdannet til veianlegg og samferdselskorridorer for bilen. Det offentlige byrom ble utformet på bilens premisser, som ble gitt første prioritet i gatene. 

Overgang til grønn mobilitet
Grønne fagfolk har kjempet i 50 år for å stoppe bilismens herjinger med byene våre. Den vellykka aksjonen i Storbritannia i 1973: «Plant a Tree» var forbildet for det norske Treplantingsåret 1977, både som aksjon for nyplanting og som bevaring av gamle trær. Den spredte seg videre til Danmark med treplantingsåret i 1982, som fikk vernet en rekke alléer truet av veiutbygging. Nåværende borgermester i Paris; Anne Hildago beskriver at bilismen bare representerer en kort periode av byens historie, og at vi nå går fra en by med (privat-)bil (Tout-voiture) til en by uten bil (Sans-voiture).

Det er skandaløst at Oslos satsning på grønn mobilitet, altså sykkel, skal gå på bekostning av bytrærne våre. Vi er gjennom en rekke oppslag i media blitt oppmerksomme på omfattende felling av enkelttrær, trerekker og alléer i forbindelse med ombygging av eksisterende gater for sykkeltilrettelegging. Det er ikke i samsvar med politiske mål i kommuneplanen eller de faglige føringene i gatenormalen, at gamle og utvokste trær felles på denne måten.  

Krav om kvalitetssikring av reguleringsplaner
NLA foreslår at alle reguleringsplaner for sykkeltilretteleggelse i eksisterende gater i Oslo fra før 2019, blir gjenstand for faglig kvalitetssikring for å bevare de eksisterende trærne. I forbindelse med rammesøknadsbehandling av byggeplanene, vil det også være mulig å gi mindre dispensasjoner fra de geometriske løsningene i gjeldende reguleringsplaner. 

Ei god bygate består av minst halvparten fortau og grønt i forhold til kjørebane. Det må sørges for en helhetlig og ubrutt gateplanting for å få det grønne inn til hver leilighet, kontor og butikk. Gatetrær er det viktigste grønne elementet i gaterommet, siden det tar så liten plass, og at det er noe levende opp i alt det grå og harde.  

Nasjonal gatetreaksjon
Trærne introduserer årstidene inn i den tette byen. Gatetrærne demper intens solsteik i gata, i et klima i endring. Det bør plantes gatetrær på alle fortau, så det blir fint å bo og jobbe i byene. Vi trenger ikke å reise bort så mye når det er høy kvalitet rundt oss, og gatetrærne introduserer miljø og kvalitet i gaterommet. 

De store gamle bytrærne må bevares som et ledd i å beholde hovedstaden som en grønn by, også i byggesonen, der vi bor. Det tar mange år å få etablert store bytrær, mens det går fort å hogge dem. Norske landskapsarkitekters forening lanserer en nasjonal gatetreaksjon ved at det blir plantet gatetrær i hver gate i norske byer og tettsteder.

NLA_Styrets stemme_Rainer
Rainer Stange, president i NLA
 

Les hele kronikken av Rainer Stange i Avisa Oslo 22.03.2021 

 Brev fra NLA til BYM Bymiljøetaten 19.03.2021: "Krav om kvalitetssikring av reguleringsplaner godkjent før 2019" 

Svar fra BYM Bymiljøetaten 26.2.2021

Takk til Ola Bettum og Einar Lillebye for gode innspill.